Høyrepolitikk for all framtid?

Le Monde diplomatique og Handelskampanjen arrangerer paneldebatt om TISA og framtige konsekvenser for tjenestesektoren.
Kom og hør blant annet Sanya Reid Smith fra Third World Network!

– Hva er formålet med TISA?
– Hvorfor deltar Norge i disse udemokratiske forhandlingene
og hvilke konsekvenser kan den få?

I all hemmelighet forhandler nå 50 land om en ny internasjonal handelsavtale for tjenester (TISA).
Ut fra det vi vet fra lekkede dokumenter og tidligere avtaler (særlig GATS), vil TISA kunne få store konsekvenser for offentlige tjenester,
finansregulering, miljø og arbeidsrett. Utenlandske og innenlandske private aktører vil ha krav på samme vilkår som offentlige tjenester
innen felt som skole- og helsevesen. Avtalen vil forby offentlige monopol for eksempel for vannforsyning.
Den vil forby regulering av finanstjenester.

Innledere:
Sanya Reid Smith – handelsekspert fra Third World Network
Mette Nord, Leder i Fagforbundet
Petter Slaatrem Titland, Leder i Attac Norge

Ordstyrer: Helene Bank

Gratis inngang

Se også arrangementsside på Facebook