Nordiske diplomatique

Avisen du nå holder i hånden er første nordiske utgave av Le Monde diplomatique.

Det er en radikal månedsavis, en avis med politiske analyser og internasjonal kulturkritikk.

Radikaliteten ligger i det å yte motstand, ha et åpent ønske om grunnleggende reformer i forhold til uhemmet markedsliberalisme og imperialisme. Et avisprosjekt som bryr seg, som er engasjert – og således et prosjekt med moralsk ansvar. Eksempelvis initierte redaktør Ignacio Ramonet i franske Le Monde diplomatique den nå verdensomspennende bevegelsen ATTAC (se side 8). Samtidig betyr radikalitet det å gå til roten («radix»), å ville analysere, reflektere og se hvordan virkeligheten er skrudd sammen. Fremfor et platonsk hva, heller et fransk hvordan og hvorfor. Det gjelder å finne kulturen i politikken og politikken i kulturen. Vi vil gjerne ha en «sosial vending» i kulturutrykket som den norske forlagsredaktøren Geir Gulliksen etterlyste her om dagen.

Diplomatique som vi kaller den, er en fransk avis med intellektuelle tradisjoner. Den franske filosofiske og kritiske mentaliteten preger avisen. Vi skal supplere vår utgave med nordisk kritisk tankegods. Nær en tredjedel av artiklene i nordiske Diplomatique initieres fra vår redaksjon. Resten er et oversatt utvalg fra den internasjonale franske utgaven.

Nordiske Diplomatique vil bringe internasjonale skribenters blikk på verden, og på oss – bringe annen kulturforståelse til nordiske lesere. Her trykkes artikler fra deler av verden som ellers får lite oppmerksomhet av vestlige media.

Diplomatique har på få år blitt et internasjonalt fenomen med 45 forskjellige utgaver – nå med et avisopplag globalt på 1.4 millioner. Med starthjelp fra norske Fritt Ord skal vi nå utvikle den nordiske utgaven.Le Monde diplomatique skal søke – i likhet med min tid som Morgenbladet-redaktør – forståelse gjennom saksorienterte argumenter med illustrerende eksempler, fremfor dogmatiske påstander, isolerte nyheter eller personprovokasjon. Diplomatique er derfor bevisst tekstintensiv. Avisens illustrasjoner unngår TV-bildene, du slipper gjentatte fjes av verdens presidenter. Vi viser heller bilder av aktuelle nordiske kunstnere (se side 3).

Politisk ønsker vi en internasjonalisering, å ta internasjonalt ansvar – i betydningen internasjonal solidaritet fremfor konsernstyrt globalisering. Vi stemmer eksempelvis ikke for et «Festung Norwegen» som er seg selv nok, selvnytende i sitt navlebeskuende pludder. Eller for arrogante «kulturelle» fra det ironiske nittitallet.Vi i nord har stor frihet til å delta politisk, delta i internasjonale og lokale «polis», i moderne elektroniske «agora» – i offentligheter som bryr seg. Med utrykket «diplomatique» tenker vi på verdens undergrunnsdiplomati, subkulturene, nettverkene, bevegelsene, NGO'ene, og den meningsdannende diplomatikken.Velkommen!