Månedsarkiv: desember 2003

Huntingtons politiske orden

Harvard-professoren Samuel Huntington, som er mest kjent for sin teori om «sivilisasjonenes sammenstøt», hadde allerede på 1960-tallet liten tro på spredning av «amerikansk demokrati» til fattige land i den tredje verden.

Månedens bøker

Krig: Noam Chomsky: Hegemony Or Survival – America's Quest for Global Dominance Metropolitan Books, 2003, 288 s. Noam Chomskys siste bok inngår i bokserien American Empire Project, som forsøker å…

Bør FN avskaffes

FN klarte ikke å hindre krigsherjingen i Somalia, folkemordet i Rwanda eller massakrene i Bosnia, og ble stilt på sidelinjen av USA i forbindelse med Irak-krigen. Flere nye bøker stiller spørsmålstegn ved FNs fremtid.

En lege på Haiti

Legen og antropologen Paul Farmer ønsker en helsepolitikk som ikke handler om å telle penger. Han har selv viet sitt liv til å sette dette ut i livet, og har skrevet flere bøker om helse, makt og sosial ulikhet.

Hva betyr medmenneske?

Vi bringer i forbindelse med julefeiringen et nyskrevet bidrag om den franske filosofen Emmanuel Levinas ? en fornyer av jødisk-kristen spiritualitet.

Rammet av den Annen

Det var først mot slutten av sitt lange akademiske liv at Asbjørn Aarnes (f. 1923) virkelig fattet dyp interesse for den franske etikeren, Emmanuel Levinas (1906-95), en meget toneangivende skikkelse…

Tid for nye allianser

Da det spanske Amerika ble selvstendig på begynnelsen av 1800-tallet, brøt det alle forbindelser til Europa. Siden har kontinentet utallige ganger blitt offer for et nytt imperium, USA. Hvem skal Latin-Amerika nå vende seg mot, om ikke Europa? Det krever imidlertid at Europa gir det beste av seg selv.

Maktens mystiske moment

De grelle kontrastene mellom ulike livssfærer er blant de mest iøyenfallende trekkene ved det russiske samfunnet. Gjennom hele historien har landet vært preget av en dramatisk kamp mellom profane og sakrale krefter.

Informations- eller videnssamfund?

Første del af «Verdenstopmødet om informationssamfundet» finder sted i Geneve mellem den 10-12. december under protektion af FN?s specialorganisation, den Internationale Telekommunikation Union (ITU). Tre forberedende konferencer har været afholdt, hvor aktører fra den private sektor såvel som civilsamfundet har været indbudt til aktiv deltagelse. Det handler om at «nå til en fælles og harmonisk forståelse af informationssamfundet» som bekræftes ved en «Erklæring» og udarbejdelse af en «handlingsplan for velovervejet udvikling».

Frelser eller tyrann

Det er mange grunner til at irakere sammenligner den amerikanske okkupasjonsmakten med Saddam Husseins regime. I likhet med den gamle tyrannen og hans folk, forskanser okkupantene seg bak høye murer, og er mest opptatt av egne interesser og egen sikkerhet. Foreløpig reagerer de fleste irakere med resignasjon. De er vant til å bli fratatt sitt land, sine ressurser og sin fremtid.

Rådene fra Rand

«Vår jobb er å forbedre politikken og beslutningsprosessene gjennom forskning og analyse», heter det når Rand Corporation presenterer seg selv. Nå vil den amerikanske tenketanken påvirke USAs «nasjonsbygging» i Irak.

I Geneve åbnedes et vindue til håbet

På trods af dens kompleksitet har der under hele den israelsk-palæstinensiske konflikt altid været humanistiske strømninger, som var i stand til at forestille sig en fremtid, der tog hensyn til begge befolkningers grundlæggende interesser. Geneveaftalerne, som for nylig blev undertegnet af en gruppe fremtrædende palæstinensere og israelere, er et eksempel herpå.

Tøff overgang for Lula

Elite- og monopolkulturen strukturerer hele det brasilianske samfunnet. I delstatene preges den politiske geografien av føydalistiske strukturer, hvor landeierne og deres støttespillere har nærmest uinnskrenket makt. President Lula og hans regjering må få overtaket over disse lokale oligarkiene dersom landet skal ha håp om demokratisering.

Beijing hevder seg i Asia

For et USA med stadig større budsjettunderskudd, fremtrer Kina som en økonomisk trussel. Landet er i vekst, og den regionale handelen i Asia øker. Amerikanske økonomer og politikere frykter muligheten for en uavhengig asiatisk blokk som kan skaffe seg en sterk posisjon i verdensøkonomien. Den pågående offensiven mot Beijing må ses i lys av et slikt scenario.

En voksende drage

Kina er ikke lenger en tilbakestående gigant, men en raskt voksende drage. Oppskytingen av det bemannede romfartøyet Shenzhou V taler sitt eget språk. Kina er nå det tredje landet ved siden av USA og Russland som har sendt mennesker ut i verdensrommet.

Verdensborgerskap

Vi bringer et utdrag av siste kapittel av nyutkomne Imperiet1. «Mængden» er begrepet for det nye skapende proletariat og dets potentielle politiske makt.

Når barn får barn

Hvilke holdninger har de ulike vestlige landene til ungdom og seksualitet? Og hvilke følger får disse holdningene for antallet graviditeter blant unge jenter? Forskningen viser at det er de landene med mest restriktiv politikk som har flest unge mødre.

Putin splitter eliten

Arrestasjonen av oljemagnaten Mikhail Khodorkovskij markerer starten på et generaloppgjør mellom Kreml og de russiske oligarkene. Yukos-sjefen har satt penger i opposisjonspartier, og satset på enda større innflytelse over politiske beslutninger etter valget på ny nasjonalforsamling i desember.