Månedsarkiv: september 2005

Che Guevara ? et fullstendig menneske?

Utstillingen Che, a life i Ålborg i Danmark, skaper debatt om Ernesto Che Guevaras ettermæle. Hvem var han, og hva tenkte han? Og er det mulig å forstå lidenskapen eller årsakene til væpnet revolusjon i dag?

Farlig samarbeidsavtale med næringslivet

Selskapene som blir med i Global Compact forplikter seg til å etterleve 10 prinsipper, deriblant å beskytte menneskerettighetene, avskaffe tvangsarbeid og barnearbeid, og bekjempe korrupsjon i alle dens former. Men man har beveget seg langt unna FNs opprinnelige ambisjoner om å «fremme økonomisk og sosial framgang for alle folk».

«Urban opprydning»

Regjeringens plan var å jage potensielle støttespillere for opposisjonen ut av byene, spesielt blant de fattige i forstedene, under påskudd av at deres boliger ikke var godkjent av myndighetene. Husødeleggelsene skjer i en situasjon med skrikende boligmangel. Dessuten er utfallet av jordreformen svært omstridt, og fordrivingen av den erfarne arbeidskraften har vært katastrofal for landbruket i Zimbabwe.

Alle disse kvinnene

Gjennom hele historien har menn lagt kvinners litterære streben i aske. Men i alle forlagshus spøker det etter den egentlige stifteren ? en kvinne . Vi bringer et udrag fra den serbiske forfatterinnen Dubravka Ugresics novelle.

Solidaritet og oppfinnsomhet som eneste kapital

Etter den økonomiske krisen som ruinerte Argentina i 2001, har stadig flere arbeidsledige okkupert sine gamle konkursrammede bedrifter og satt i gang produksjonen igjen uten sjefer. I dag finnes rundt 170 arbeiderstyrte bedrifter som gir jobb til mer enn 10 000 personer. Takket være kreativitet og en sterk solidaritetsbevegelse, klarer de å holde de arbeiderstyrte bedriftene gående, men de krever også politiske reformer og tiltak som støtter opp om de nye kooperativene. Vi ser nærmere på Bauen-kooperativet i Buenos Aires.

Kartet er en løgn

Kartet avslører seg som et formidabelt propagandaverktøy som tidens politiske og økonomiske makter ? stater, store lobbyvirksomheter, multinasjonale selskaper eller multilaterale organisasjoner ? skruppelløst benytter for å spre sine egne særskilte verdensanskuelser. Alle har sin sannhet, sine historiske og geografiske argumenter for å identifisere hvordan alt henger sammen.

Det nye aktivistiske mediet ? «bloggosfæren»

Skal man lete etter politisk nyskaping og virkelig meningsopprør i dag, bør man rette oppmerksomheten mot de gryende formene for elektronisk motstand. Mobiltelefonen, med sitt innebygde fotoapparat eller videokamera, er et viktig vendepunkt for medieaktivismen. Dessuten er bruk av syndikerings- og aggregeringsteknologi en avgjørende politisk utvikling innen nettverksaktivismen ? også innen mediekunstscenen. Slik syndikering kan betraktes som en virkelig omveltning av Digital Right Management-teknologier, utviklet av kulturindustrien for å hindre fri distribusjon av opphavsrettsbeskyttet materiale på nettet.

Forskjellen mellom «dem» og «oss»

Forvekslingen mellom hva som er rent, sunt og normalt på den ene siden og skittent, usunt og sykt på den andre siden, er den evangeliserende helsekampanjens varemerke, våre dagers versjon av den «siviliserende gjerning». Språklige kontraster som fellesskap/individ, rutine/innovasjon og solidaritet/konkurranse er et vokabular som er kjært for en kolonialistisk tenkemåte.

«De svakes stormakt»

Avkoloniseringen på 50- og 60-tallet forandret det internasjonale landskapet. Men etter den kalde krigens slutt ble landene i Sør isolert politisk og økonomisk Likevel, nå opplever vi igjen en samling i den tredje verden på en rekke arenaer. 20 land i Sør, med Brasil, India og Sør-Afrika i spissen ? G20 ? ønsker å spille en politisk og strategisk rolle som står i forhold til deres befolkningsmessige og økonomiske styrke. G20-landene representerer opptil 70 prosent av verdens befolkning og 26 prosent av den globale eksporten av landbruksvarer.

De intellektuelles fremtid i Frankrike

Gérard Noiriel setter i sin bok det intellektuelle enkeltindivid opp mot to motstridende arketyper – den revolusjonære og den hoffintellektuelle. Og ifølge André Schiffrin favoriseres den «intellektuelle konformisme» av de sterke kapitalistkreftene i presse- og forlagsbransjen.

FNs institusjonelle svakheter

Til tross for at reglene i FN-pakten er strenge, har de likevel ikke forhindret en rekke kriger i å bryte ut. FN avhenger av medlemsstatenes godvilje, og konsekvensene av dette kan være katastrofale. Selv om den internasjonale domstolen er det eneste FN-organet som har myndighet til å evaluere lovligheten til militære aksjoner, benyttes den sjelden. I stedet fortsetter Sikkerhetsrådet å handle, eller avstå fra å handle, ut fra politiske fremfor juridiske hensyn.

Vilje til endring

Kvinnene utgjør 53 prosent av befolkningen, men innehar ikke mer enn 2,5 prosent av de politiske stillingene. Den egyptiske feministbevegelsen, en foregangsfigur i arabisk kvinnekamp, var tradisjonelt ikke-religiøs. Vi har møtt en rekke av dagens holdninger blant kvinner i Egypt.

Det muslimske brorskaps nye æra

På slutten av 70-tallet hadde Det muslimske brorskapet blitt den største religiøse bevegelsen i Egypt. Men det islamske landskapet er kraftig forandret siden den gang. I dag har de valgt å holde sitt utopiske prosjekt om en islamsk stat i bakgrunnen.

Per Barclay

«Det er med bilder som med oss mennesker, vi er på grunn av alle dem som har levd før oss», sier Per Barclay til Le Monde diplomatique. Barclays kunst illustrerer denne utgave av avisen.

Mot den rådende verdensorden

I dag reagerer man fra Beijing til Sao Paolo og fra Seoul til New Delhi med en økonomisk og politisk patriotisme, en fast vilje til å forsvare sin uavhengighet.

FN ? umulig å reformere?

Hvordan skape en verdensorganisasjon som virkelig har som oppgave å forsvare folkenes fellesgoder (vann, energi, kunnskap, medisiner, osv.), og som fremfor alt er i stand til å begrense stormaktenes innflytelse? Alternative løsninger blir i disse dager debattert over hele verden. Men de foreslåtte tiltakene hemmes av to faktorer

«Media er politikk»

Det amerikanske tv-nettverket Sinclair har i praksis skapt en republikansk PR-fabrikk forkledd som et nyhetsselskap. Etter 11. september påla Sinclair alle sine stasjoner til å erklære støtte til president Bush og krigen mot terror. Vår reporter har møtt Sinclairs direktør David Smith, som startet sin medieerfaring med å kopiere pornofilmer, samt deres tv-personlighet Mark Hyman

Statsløse individer

I 2001-2002 besøkte den danske billedkunstneren Veronica Juhl 50 danske leirer for flyktninger og asylsøkere. Hun har sammenfattet inntrykk fra disse leirene i fotografier og tekst (No-land, forlaget Introite, København, 2004). Flere bilder og perspektiver på leirene skal neste måned vises på Charlottenborgs høstutstilling i København. Vi har brukt noen av disse bildene i vår artikkelserie om flyktningen. Kunstneren har ønsket å dokumentere stedet for oppbevaringen av de som har overlevd, men er lukket ute. Bildene er derfor uten mennesker. Temaet aktualiseres av en rekke dramatiske og tragiske utvisninger av barn i Danmark samt en stor sultestreik i Saltholmlejren sist påske.