Månedsarkiv: juli 2006

Fra Microsoft to Macintosh

La meg komme med en sommerfortelling. En musiker på en fest i Oslo forteller meg entusiastisk om hans nye Apple MacBook Pro. Rolf Wallin hadde kjøpt det siste innen datamaskiner. Og min nabo, sivilingeniøren som ble billedkunstner, som ble skribent, som ble filmdokumentarist – hun stemte også i som entusiastisk Mac-bruker. Visstnok skal det å…

En revnet støvel

Mussolini satt så dype spor i en hel generasjon at han forble en referanse i landets historie lenge etter sin død. Mussolinis er lagt til hvile i en statelig underjordisk krypt i Predappio i Italia. Dit kommer mer enn 10 000 besøkende hvert år.

Kinoøjet siger: «Jeg er maskinen som viser dig verden»

Filmen foregreb det moderne arbejdsliv og den moderne mediekultur præget af opmærksomhedsøkonomier, interaktivitet og mødetilstande. Men er vår tids billedunivers den globale kapitalismes kampplads for den permanente krig og kamp om selve vores opfattelse og hvordan vi ser? Og kommer reality-TV, eller filmer med mere «autentiske» dogmeregler mere i kontakt med en sand virkelighed ? eller mærkes vi af en virkelighedsfølelse præget af underskud? I dag er kinoøjet begyndelsen på zyborgen, det transhumane menneske. Filmen bliver også en organiseringsteknologi ? det disciplinerede fabriksbesøg er blevet udskiftet med folks deltagelse i forbruger- og underholdningsprogrammer. Og i dag tales der om «perceptionsmanagement», hvor man i journalistik, krigsførelse, og information leder og organisere direkte på folks opfattelse. Er det mulig at nutidens billedkultur har et virkeligt revolutionært politisk potentiale?

Geriljanyheter på nett

nettserien Shooting War angriper der de etablerte avistegneseriene ligger lavt. Med handling i år 2011 er serien et satirisk bombardement av «krigen mot terror», men diskuterer også nyhetsformidlingens kår når alle skal blogge.

Fengslene blir asyler

Et stadig økende antall psykotiske ankommer for tiden straffeinstitusjonene i Frankrike. Dette er personer som ikke har noe i fengsel å gjøre. 40 prosent av de innsatte i fengslene har nå tydelige psykiske problemer eller sykdommer. En epidemiologisk undersøkelse viser at åtte av ti innsatte menn og syv av ti kvinner led av minst en psykiatrisk lidelse. Og antallet tiltalte som ble erklært utilregnelige i gjerningsøyeblikket som var på 17 prosent i 1980, falt i 2001 til utrolige 0,17 prosent.

En alvorlig trussel mot den allmenne orden?

Er psykisk syke farligere enn vanlige dødelige? Nei, alle studier viser at proporsjonalt sett begår den «vanlige» befolkningen flere forbrytelser. I virkeligheten stiller samfunnet først og fremst spørsmålet om de psykisk syke fra et sikkerhetsperspektiv. I Frankrike foreslår man at det opprettes en nasjonal database over tvangsinnlagte personer. De ønsker også å lage en «lovgivning for de gale». Man vil stille folk for retten som har blitt erklært utilregnelige ? med risikoen for å gjøre rettsvesenet til en parodi. Lukkede sentre skal «beskytte» samfunnet. Galskapen reduseres på ny til dens biologiske bestanddeler.

Narkotikatrafikken lar seg vanskelig knekke

I forrige presidentperiode (1994-2000) var man vitne til at mange narkobaroner enten døde eller ble fengslet idet de befant seg på toppen av sin «karriere». Etter at Vincente Fox ble innsatt som president har man kappet hodet av de store kartellene og oppløst nettverket som beskyttet dem under de foregående regimer. I dette nettverket var det både presidentrådgivere, ministre, medlemmer av militærstaben, guvernører og sjefer i narkotikapolitiet. Men en ny type narkohandlere dukker opp i tomrommet de «klassiske» narkohandlerne har etterlatt seg. Man ser ikke lenger baroner med gullkjeder i luksuriøse millionvillaer og med prangende firehjulstrekkere. Men forbruket av kokain i Mexico skyter i været.

Det moderne livets kaos

Både Wassily Kandinsky og Arnold Schönberg redefinerte og brøt ned århundrelange konvensjoner. Rasjonalismen og materialismen som fram til deres tid hadde vært dominerende innenfor vitenskap og filosofi, var ikke i stand til uttrykke det moderne livets kaos. For dem innebar ubevisste og instinktive uttrykk en frihet. Deres utvikling dominerte den vestlige kunsten mens de levde, og deres innflytelse fortsetter selv i dag, nesten hundre år senere. Deres vennskap var veldig intenst. Kandinsky stilles nå ut på Tate Modern og konserter med verk av Schönberg, som hadde innflytelse på maleren, framføres i London.

Eksplosjonene som felte bygningene

500 muntlige vitneprov fra brannfolk og redningsarbeidere om deres egne erfaringer fra 11. September ble hemmeligstemplet. Får vi noen gang vite alt? Eksperter påpeker nå at det glødende metallet som ble liggende i kjellerruinene hadde en temperatur på mer enn 1500 grader Celsius. Slike temperaturer som vedvarer i ukevis, kan verken skyldes fly-brensel eller brannene i kontorene. Det er funnet flere tegn som tyder på at det er brukt et thermit-lignende sprengstoff tilsatt svovel ? en såkalt styrt nedrivning.

USAs nye holdning til Iran

Iran har en unektelig rett til å være opptatt av sin framtidige energiforsyning, og å satse på sivil atomenergi. På tross av mer enn 2000 inspeksjoner etter 2003, har Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ? som fikk den Nobels fredspris i Norge ? har aldri kunnet framskaffe et eneste bevis på at Den islamske republikken har hatt et militært atomprogram.

Angående EUs militærstyrke til Kongo

De første frie valgene i Kongo siden det ble uavhengig finner sted den 30. juli. EU sender en militærstyrke for å overvåke valgene. Politisk stabilitet er en grunnleggende forutsetning for økonomisk vekst. Derfor vil EU blande seg inn i det militære og sikkerhetsmessige arbeidet innenfor rammen av et «strategisk partnerskap» med Afrika. Men gjelder det hele egentlig å sikre forsyning av råvarer til tysk industri?

Modernismens litteraturmuseum

Arkitekten David Chipperfield bygger Tysklands nye templer. Nå åpner det nye museet for modernistisk litteratur på Schillerhøyden i Marbach ? et hjem for modernismens litteratur, for manuskripter, typoskripter, dagbøker, skriblerier og notisesker. Chipperfield har blitt skjelt ut som «pinglete ruin-romantiker». Men ifølge ham selv, gir han avkall på all form for historiefetisj. Han gjør som italienerne som forstår seg på retusjeringskunsten ? de tilpasser det nye til det gamle.

Kongo plyndres for ressurser

De fleste av Katangas 70 000 gruvearbeidere tjener mindre enn én dollar dagen. Gruvedriften står for 74 prosent av Kongos eksport, og sysselsetter uformelt 950 000 arbeidere (formelt bare 35 000). Dessverre har mafianettverk fra øst og vest kunne ta fritt for seg av gull, kopper, koltan, tømmer og diamanter. Den globale etterspørselen bare øker. Naturressursene er fremdeles på billigsalg.

En sterk preferanse for sønner

I India og Kina er det et underskudd på hundre millioner kvinner i dag. I Kina så man at antall barn per kvinne falt fra mer enn fem barn på begynnelsen av 70-tallet til mindre enn to barn per kvinne. I India er man i ferd med å komme under tre barn per kvinne, i motsetning til for 20 år siden da man talte over fem barn per kvinne. Ofte bestemmer man seg for å kvitte seg med det uønskete jentebarnet ved abort, i stedet for å måtte gi avkall på en gutt.

Japansk økonomisk suksess?

Fra 1990 til 2001 gjennomgikk Japan en økonomisk depresjon. Men er Japan på vei tilbake? Forbruket i japanske husholdninger er mer stabilt og arbeidsmarkedet gunstigere. Oppgangen startet så smått allerede for fire år siden. Botemidlene som ble foreslått var de samme som de amerikanske fra 90-tallet

Hardt liv i Solens rike

Japan har hatt en ti års lang periode med stagnasjon. Japan hadde nylig rundt fire millioner freeters i aldersgruppen 15-34 år. Ordet freeter var i starten en betegnelse på ungdom som nektet å innordne seg vanlige normer i arbeidslivet. Den økonomiske krisen i Japan har ført til at man praktisk talt ikke har noe valg lenger, og småjobbene er som oftest noe man er nødt til å ta, ikke noe man selv velger. En annen bekymringsverdig utvikling er den sterke økningen av antallet «Nito» ? fra den engelske forkortelsen NEET, som står for «Not in education, employment or training». Mange tar sitt eget liv fordi de ikke har mulighet til å klare seg lenger

Media Polls

The organisation 9/11Truth currently has around 5000 dedicated members in the USA. They have scant opportunity to disseminate their opinions through the American mass media and therefore represent a tiny…