Månedsarkiv: august 2006

Vår politiorden: Det som kan sies, synes og gjøres

Man har med politikk å gjøre når man skaper en scene der man inkluderer sin fiende. Ifølge den franske filosofen Jacques Rancière – nå for første gang på skandinavisk med boken Texter om politik og estetik. Vi snakker med ham om filosofi og estetikk, om hans skille mellom politikk og politiorden, om mediene som frigjørende arena, om internett, om hans filminteresse, men spesielt om de som i dag utelukkes, de uregnbare, de som ikke klarer å få sin stemme hørt. Slike som palestinerne.

Et avantgardistisk sosialt laboratorium

Konklusjonene som har blitt felt etter de franske «drabantbyhendelsene» i november 2005 framstår som hastverkspregede. Om de materielle skadene generelt sett var betydelige, var alvorlige personskader sjeldne. Var drabantbyopptøyene virkelig knyttet til etniske, kulturelle og religiøse konsekvenser av langvarig innvandring? Eller skyldtes det en omfattende eksklusjon fra arbeidslivet – i et større perspektiv den dystre sosioøkonomiske situasjonen til de som levere i disse betongbyene? Høyreregjeringene har måttet betale for deres iver etter å bygge ned alle sosiale støtdemperne som tidligere fantes. Urbane opprør dreier seg nesten alltid om «mangelen på respekt», eller «mangelen på anerkjennelse» av individet – særlig av den unge som kulturelt og politisk subjekt. De franske drabantbyene en ordentlig smeltedigel ? man må kunne skille mellom det hverdagslige opprøret og den eksplosive energien og støyende livsgleden til en ny og ung generasjon.

Turismens coyoter

Mirador i Guatemala anses for å være maya-sivilisasjonens vugge ? stedet har de høyeste pyramidene som er reist i Mellom-Amerika. I dag ser stadig flere investorer ser på privatisering av kulturminner som en gullgruve. Vernede steder med uberørt natur er svært etterspurt blant private investorer. Eksempelvis forsøker prosjektet Mar de Cortès i Mexico å lokke til seg amerikanske yachter ved å bygge 24 marinaer med plass til 50 000 private lystbåter. Naturen utnyttes og selges. Myndighetene bestikkes, informasjon holdes tilbake, det gis ingen eller bare latterlige beløp i økonomisk kompensasjon og man fornekter totalt de økologiske og sosiale konsekvensene. Noen steder mister lokalbefolkningen tilgang til jorden, fiskereservene eller vannforsyningen ? med andre ord alt de trenger for å overleve.

Lokalstyrt turisme

Økoturismen er ment å fungere slik at man finner resurser som stilles til lokalbefolkningens rådighet, for å verne om miljøet og gi tilgang på tjenester som rent drikkevann og elektrisk strøm ? som forøvrig er helt nødvendig om man skal ta imot turister.

Noe har hendt i Libya

Etter å ha vært isolert fra det internasjonale fellesskapet i ti år, tar Libya nå opp kontakten med utenverdenen igjen. Økonomiske reformprosesser ble satt i verk for tre år siden, etter 30 år med planøkonomi. Overalt spretter internettkafeer med stadig mer konkurransedyktige priser opp. Det undervises på nytt i utenlandske språk. Etter flere år uten mulighet til å kjøpe annet enn det strengt nødvendige, har innbyggerne i Libya slått ut håret og konsumerer nå frenetisk. Bilistene kan få nærmest rentefrie lån. Overalt ser man unge mennesker i moteklær, med gele i håret og mobiltelefonen limt fast til øret. Oberst Gaddafis kan til tider være like radikal som flere vestlige feminister, som for eksempel da han uttalte at tradisjonen med å bære hijab er «Satans skaperverk». Men fremdeles aksepterer ikke alle skolene både gutter og jenter, og de fleste hjem har to stuer, en for mennene og en for kvinnene ? de hviler, spiser lunsj og mottar gjester hver for seg. Dessuten aksepterer man polygami. Men sammenliknet med nabolandene har kvinnene i Libya mange rettigheter ? de står fritt til å velge ektemann, og skilsmisselovgivningen er fordelaktig for dem. Og på universitetene er det flere kvinner enn menn som studerer.

Sigøynertrusselen

Sigøynerne er Europas største minoritet, og en av de mest diskriminerte grupper i verden. Politiske tiltak har ble satt i verk for å «normalisere» sigøynerne, og undergrave gruppens tradisjonelle livsform og kultur, sterilisere kvinner, kriminalisere den omreisende livsformen, og plassere sigøynerbarn i institusjoner. Bare i Romania er nesten 90 prosent av landets sigøynere i dag arbeidsløse. Sigøynerne utsettes stadig for rasistiske utspill og umotivert vold.

En billet ud af torturkammeret

Det irakiske indenrigsministerium benytter sig af shiamuslimske militser i kampen mod oprørerne. De bruker tortur. Militsfolkene hænger eksempelvis de bagbundne fanger op i hænderne, så skuldrene giver efter. 27-årige Laith var fange hos dem i 45 dage, og er i dag i live, fordi hans familie betalte 25.000 dollars i løsepenge. Men Wolf-brigaden er notorisk kendt for at tage imod store løsesummer, for derefter at skyde de frigivne gidsler ned.

Masseindividuelle medier

I dag opplever to tredjedeler av planetens innbyggere at de ikke føler seg representert av deres regjeringer ? som har en betydelig legitimitetskrise. Samtidig finnes nå mer enn én milliard internettbrukere og nærmere to milliarder mobiltelefonlinjer. To tredjedeler av planetens befolkning kan kommunisere med hverandre takket være mobiler, selv på steder uten elektrisitet. Nylig fantes det 38 millioner blogger. I gjennomsnitt opprettes det en ny blogg hvert sekund, og mer enn 30 millioner i året. Nå er en ny enestående sosial kommunikasjonsform i ferd med å oppstå. Den er både politisk og massiv – men skapes, mottas og erfares individuelt.

Alt er «forgjengelig»

Det egenrådige materialet som spiller hovedrollen i disse bildene, er tyggegummi. Samlingen Masseter Suite er et mangefasettert spill med tegn og henvisninger som brasilianske Heleno Bernardi frekt har iscenesatt med få og enkle midler ? en arm, en byste, en hodeskalle

En forfalsket histories avsporinger

Utstillingen Flucht, Vertreibung, Integration i Berlin dreier seg for det meste om hvordan et dusin millioner tysker på «umenneskelig vis» ble jaget på flykt fra Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Jugoslavia i årene 1945-1947. «Å atskille mennesker fra deres fødeland med makt er et åndelig mord», sier Forbundet for de fordrevne.

Et moderne renæssancemenneske

Gudfaderen til institutionaliseringen af den nyere mediekunst Peter Weibel, har kurateret en omfattende udstilling, og redigeret en medfølgende 900-siders publikation. Han præsenterer det som en praksis, der hinsides modernismens regler og idealer spørger til grænserne for et værk. Weibels virke har dog primært været inden for såkaldte «ny mediekunst», det vil sige kunst, der arbejder med elektronisk og digital teknologi. Han arbejdede i alle tænkelige medier, klassiske såvel som populærkulturelle, fra filmmediet, installationer og kropsaktioner til rockbandet Nietzsche Rock, gadeteater og foredrag på landsdækkende tv.

Prostitusjon à la carte

Sexturisme er handelsversjonen av det man kaller «ekstrem fritid». Med forankring i tidligere tiders prostitusjon, sprer den seg med kravet om mobilitet og globalisert turisme. Turistindustrien og sexindustrien har stor interesse av å gjøre verden til en gigantisk fornøyelsespark. Og mediene dyrker seksuell voldelighet ? også for å avsløre den. Men turistprostitusjonen affiserer landene i sør på en alvorlig måte – jentene og guttene er unge, fattige mennesker med lav utdannelse. Forbruksbegjæret bidrar til å opprettholde strømmen av sexmigranter ? der utenlandske turister strømmer mot dette ferske, disponible og underdanige kjøttet. Kunden har alltid rett. Denne ynkelige sorten ferierende.

Gigantiske, seksualiserte barneleker

Paul McCarthy trekker i nyere verker på Moderna Museet i Stockholm i økende grad inn både motiver, virkemidler og teknologi fra underholdningsindustrien og massemedia. Hans utstrakte bruk av ketchup, majones og sjokoladesaus ? som surrogater for blod og andre kroppsvesker i en rekke arbeider ? vitner om hvordan kroppen i hans univers i tiltagende grad har blitt integrert som en del av produktvirkeligheten. Kroppen er ikke adskilt fra kulturen eller massemedias bilder av den. Hans tilnærming kan forstås som en kritikk av det moderne mediesamfunnet ? preget av intens konsumpsjon av bilder. Men står han farlig nær underholdningsvirkeligheten han forsøker å kritisere?

De undertrykte blev de ubrugelige

I kølvandet på den mikroelektroniske revolution er et stadigt større antal mennesker og deres arbejdskraft blevet overflødige og ude af stand til at få adgang til den værdi, der skabes. Er det virkeligt muligt ikke blot at gentage den avisdresserede opinion, når desinformationen råder og alt forsøges reduceret til «kamp mellem civilisationer»? Kapitalismen betegnes nu af vigtige filosoffer som f.eks. Slavoj Zizek, Alain Badiou og Jean-Luc Nancy som værende kendetegnet ved et ekstremt politisk armod. Er det muligt i den nuværende geopolitiske orden ? karakteriseret af stadigt mere forfinede kontrolmekanismer og tiltro til kapitalens evne til selvreform ? at finde et subversivt potentiale?

Den kontrarevolusjonære volden

I dag mobiliseres det Gode, det vekkes til live, bevæpnes og man angriper med det ? den eviggode samvittighetens og den endeløse krigens filosofi. Kan man aldri innrømme hva som skjer forut for de undertryktes reaksjoner ? som i dagens Gaza og Libanon? Eller historisk ? er det mulig å forestille seg Pol Pots regime uten bombingen av Kambodsja, statskuppet mot prins Norodom Sihanouk i mars 1970 og amerikanernes destabilisering av landet? Eller kan man i dag forestille seg USAs og Europas suksess uten den konstante strømmen av råvarer, arbeidskraft, goder produsert til en elendig lønn, kapitalstrømmer fra sør til nord, tilbakebetaling av «gjeld», kapitalflukt og importert hjernekraft? Kommunismens fall førte til en rekke skader ? særlig for venstresidens tenkning. Dens svakhet er i dens verken-eller-holdninger ? som om vi var hevet over slagsmålet. Kritikken når ikke frem.

Det som virkelig er gratis

Med internett er vi stadig mer vant til det som er gratis. I reklamebransjen er kunden en reklameannonsør, leverandøren en kringkaster/utgiver og varen er en fjernsynsseer eller en leser. På den annen side har Trygdekassen og skolevesenet blitt en så naturlig del av vårt landskap at vi ofte glemmer hvor vanskelig det var å få dem på plass. Men hvilken mening ønsker vi å gi vår tid og vårt liv? Hvilken del er vi rede til å selge? Hvem er den andre som truer det som ikke kan måles i penger?

Vår tids skuespillsamfunn

Med utgivelsen av Guy Debords samlede verker, har man nå fått tilgang til en rekke upubliserte skrifter. Han er kjent for tidlig å ha kritisert mediesamfunnet, for vår besettelse av den «evige nåtiden» og hvordan varelogikken har bredt seg over alle aspektene ved hverdagslivet, og at fritiden den tekniske utviklingen har skapt, ikke har gitt nye friheter, men snarere en utvidelse av «skuespillsamfunnet».

Ble FBI hindret i etterforskningen?

FBI-agenter skal i forkant av 11. September ha visst om både datoer, mål, finansiering og navn på gjerningsmenn i de kommende terrorangrepene. Men de hevder selv at de ikke ble hørt på, eller regelrett motarbeidet. Eksempelvis mener den erfarne FBI-agenten John O?Neill at hans arbeid ble motarbeidet og forhindret av Det hvite hus da han etterforsket Osama bin Laden. Og FBI-agent Ken Williams som forsket på mulige terrorister på flyskoler i Phoenix ble omplassert midt under etterforskningen. FBI i Minneapolis søkte FBI sentralt om tillatelse til å undersøke den bærbare datamaskinen til flyver Moussaoui siden de fryktet at han hadde planer om å «fly noe inn i World Trade Center» ? men ble avvist fire ganger. FBI, CIA og amerikanske luftfartsmyndigheter var allerede i 1995 kjent med at Al-Quaida hadde utviklet en plan om bruke passasjerfly som bomber ? selv om man i dag hevder at slik informasjon ikke fantes. Nå hevdes det at både FBI og CIA med hensikt blokkerte etterforskning som kunne avverget katastrofen.

Et kolonialiseringsprosjekt

Bosettingene er det største hinderet for en realistisk opprettelse av en fullstendig uavhengig palestinsk stat. De israelske bosettingene fortsatte å vokse selv i årene Osloavtalen var virksom. Mange steder er det store og fattige ultraortodokse familier som bare forsøker å forbedre egne levekår. Slik møtes sosial nød og nådeløst landrøveri. I Israels Ville Østen går det politiske kolonialiseringsbehovet hånd i hånd med investorenes drøm om rask profitt. Den nybygde muren har enorm økonomisk verdi

Både kolonial og digital

Ett av Israels største programvareselskap, Matrix, har etablert filialer i denne israelske bosettingen på Vestbredden. Her finnes billig arbeidskraft, røvet land, statssubsidier og annen offentlig støtte, politimenn og soldater som sørger for sikkerheten ? og hengivne og disiplinerte arbeidere.

CIAs hemmelige fengsler

Eksistensen av USAs hemmelige fengsler utenfor Europa (Afghanistan, Syria, Marokko, Egypte, osv.) er kjent, i tillegg til andre forvaringssteder på fortsatt ukjente steder – der fengslede som for eksempel Khaled Cheikh Mohammed og Ramzi Binalchibh har befunnet seg siden 2003. De to er de antatte organisatorene bak 11. september (og har tilstått ifølge informasjon hentet ut av CIA). De har aldri blitt dømt, og man har ikke sett dem siden. Er de fortsatt i live? Etterretningen utfører hemmelige avhør av mistenkte over hele verden utført av deres agenter uten juridisk mandat til å arrestere, for å fengsle dem i skjulte fengsler der de kan tortureres. Det dokumenteres nå at CIA har gjennomført 1080 flyvinger med mellomlandinger på europeiske flyplasser fra 11. september til slutten av 2005. Og det finnes beviser for at 14 land ? deriblant Tyskland, Sverige, Italia, Belgia, og Spania ? har tillatt ulovlige spesielle arrestasjoner. Italia har nå funnet beviser for og siktet 22 CIA-agenter som deltok i en bortføring av imamen Abou Omar i Milano, for så å overføre ham til et egyptisk fengsel der han ble torturert.

Israelske «krigsforbrytelser»

Israels opptrapping i Libanon har satt landet i brann gjennom bombeangrep mot sivil infrastruktur, byer og landsbyer, og kan ende med en regional konflikt med Syria og Iran. Aldri i nyere historie har Midtøsten vært herjet av så mange akutte kriser samtidig.