Månedsarkiv: oktober 2006

Film sørfra

Mellom 5.- 15. oktober arrangeres filmfestivalen Film
fra Sør i Oslo. Dette er en årlig kulturbegivenhet for mennesker som ønsker
å se film fra verden utenfor Europa og Nord-Amerika. På programmet i år er
det en rekke fiksjons- og dokumentarfilmer fra Midtøsten, spesielt fra Iran.

Paint and draw

Grensene mellom tradisjonelle medier som maleri, tegning og
skulptur flyter i stor grad over i hverandre. Maleriet kan ikke i dag deles
inn i ulike, etterfølgende kunstbevegelser, epoker eller skoler. To nye
bøker gir nå oversikt over henholdsvis maleri og tegning. Selv i disse
internett-tider, bruker mange tegning til avkobling, inspirasjon og
idéutvikling.

Dokumentarfestival i Bergen

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF), som arrangeres 18.-25. oktober, skal ifølge festivalleder Tor Fosse, i år ha den største satsingen på dokumentarfilmer siden festivalen først startet i 2000.

«Fjernkontroll for livet»

Bønder og jegere brukte håndlagde artefakter med
muskelkraft. Den industrielle epoken skapte komplekse maskiner som brukte
kunstig kraft. Elektrisitet, telefoni og samlebånd frambrakte en verden av
masseproduksjon. I dag har vi et nettverksamfunn, med kroppsvare de
myldrende dingsene i vesker og lommer og siden romvare, husvare,
kvartalsvare, byvare, statsvare og globalvare. Et samfunn som måler sin
rikdom ut ifra registrerte digitale erfaringer heller enn, som Marx en gang
sa, ut ifra «primitiv akkumulasjon». I et slikt samfunn vil vår nåværende
trang til å omgi oss med hauger av forbruksvarer bli ansett som en atavisme,
i likhet med mistroen mot papirpenger og surmulende insistering på
gullstandarder. Maskinvaren er irrelevant i den daglige levde erfaringen.

Det ungarske opprøret

Budapestrevolusjonen var et radikalt og
egalitært revolusjonært prosjekt. Gjennom generalstreik, oppretting av
selvstendige råd og direkte demokrati, ble den radikale kampen gjenskapt.
Tidsskriftet Sosialisme ou Barbarie ga en original analyse av den ungarske
hendelsen

Sensasjon framfor sensitivitet

Shabana Rehman er oppgitt over mistenkeliggjøringen og
feilene i mediene både i Klassekampen og Aftenposten. Hun påpeker at
Aftenposten trykket en artikkel av Nina Witoszek hvor det hevdes at Rehman
var blitt truet i forbindelse med deres «berømte» debattmøte i Selskapet og
at hun var i eksil i New York noe som var galt. Aftenposten tok verken
kontakt med Rehman for å sjekke opplysningene, eller rettet disse
opplysningene elektronisk i A-tekst, etter anmodning etterpå. Redaktørene
profitterer på løgnen.

Revolusjon i revolusjonen

I den bolivarske «prosessen» er folkets deltagelse det viktigste verktøyet i endringen av statsapparatet. For å skape et deltagende demokrati må Venezuela erstatte den borgerlige eliten med en politisk elite. Lokale samfunnsråd er en løsning på problemene med byråkrati og korrupsjon, og vil bidra til å ansvarliggjøre innbyggere som er vant til å være undergitt en paternalistisk stat. Og som er vant til å klage. Bare på noen måneder har tusenvis av lokale samfunnsråd blitt, eller er i ferd med å bli, opprettet i hele Venezuela. De lokale samfunnsrådene kan vise seg å bli et viktig verktøy i etableringen av «det 21. århundrets sosialisme».

Kappløp om sort gull

Undersøkelser gjort i
jordskorpen i øygruppens nordlige nasjonale farvann, kunne i 2000-årskiftet
slå fast at São Tomé, med garanterte reserver på 11 milliarder fat råolje,
innen 2010 vil kunne bli Guineabuktens Brunei ? med en produksjon på opptil
80 000 fat per dag. Oljefeberen slår om seg og man krangler om tildelingen
av oljekonsesjoner til utenlandske selskap. Selv før oljeeventyret begynte,
ble den saotomesiske stat garantert 113 millioner dollar fra
konsesjonstildelingene. Dette tilsvarer tre ganger bruttonasjonalprodukt
(BNP) til São Tomé ? et land som inntil da hadde denne livnært seg på
kakaoens avkastning. Men oljepengene når ikke Saotomeserne. En liten
politisk elite tjener seg rik på bekostning av en befolkning som fortsatt
mangler strøm og veier straks man befinner seg utenfor hovedstaden.

Borgerkrigens realitet er apartheid

Dette landet er resultatet av en mislykket
avkolonialisering, en politisk enhet som er dømt til ustabilitet fordi den
fullstendig mangler legitimitet hos sitt store katolske mindretall. De
lojalistiske paramilitære får i stor grad holde på ustraffet. Eksempelvis
ble Michael McIlveen slått til døde med et balltre i en bakgate i Ballymena
av protestanter som knapt var eldre enn ham. Hvert år må 1400 personer
flytte på grunn av trakassering som kan ende med drap. To tredeler av
befolkningen lever i rent katolske eller rent protestantiske strøk. I
«ensfargede» områder har elleve av tolv ansatte i en bedrift samme religiøse
tilhørighet. Ved soloppgang deler Belfasts søppeltømmere seg inn i to
arbeidslag, ett katolsk og ett protestantisk. I 1970 var levestandarden i
Nord-Irland 30 prosent høyere enn i sør. Nå er det stikk motsatt.
Selvstyreforsamlingen har nå frist til november med å stable på beina en
samarbeidsregjering.

Redaktørenes ansvar

Aftenpostens Knut Olav Åmås burde ha beskyttet Jostein
Gaarder for alle de misforståelser som kom i kjølvannet av hans
temperamentsfulle kronikk sier Francis Sejersted, styreleder i Fritt Ord til
Le Monde diplomatique. Når skribenten må komme med en oppklarende kronikk,
er det noe som har sviktet i redaksjonen. Dessverre har dagens debatter sine
utvekster i retning av utdefinering, sensasjonjag og forkjærlighet for
tilspissing.

Minoriteter til besvær

Norske medier har et problem med minoritetene. Da Oslo Journalistklubb og Oslo Redaktørforening nylig arrangerte et felles seminar om temaet og valgte å kalle det Mulighetenes marked, eller?, hva var…

Et Europa i markedets hender?

Finansmarkedene ser ikke på bruk av militær vold med
avsky. Det var ikke politisk vilje, men økonomiske og industrielle
interesser som ved Nice-traktaten i desember 2000 la grunnlaget for Europas
sikkerhets- og forsvarspolitikk. 11. september 2001 åpnet døren på vidt gap
for institusjonelle investorer, rentenister og andre internasjonale
spekulanter. Er det nå ikke på tide at de europeiske statsaksjonærene burde
utarbeide strategier for å hindre at utenom-europeisk kapital fullstendig
tar over våpenindustrien i Europa?

Bildenes makt

Den iranske filmhistorien har hatt en lang vei fra den
første iranske filmen ble spilt inn for over hundre år siden, til den
moderne tids mesterverker av Abbas Kiarostami. I 1963 fantes tre hundre
kinoer i landet, og bare i Teheran ble det solgt 33 millioner billetter

Sør-Afrika i apartheidets fallgruve

Under ledelse av Den Afrikanske nasjonalkongress
(ANC) er det «nye» Sør-Afrika langt fra å oppfylle sine sosiale løfter. ANCs
økonomipolitikk forsterket de sosiale skjevheter. ANC har blitt partiet til
den svarte middelklassen, ikke lenger partiet de fattige eller til
arbeiderne. Sør-Afrika det eneste landet på kontinentet som frivillig
underlegger seg kravene som Det Internasjonale Pengefond (IMF) og
Verdensbanken vanligvis stiller.

Den permanente unntakstilstanden

Tony Blair blir beskyldt for å rive ned det britiske demokratiet. USA trenerer internasjonale avtaler og utfører preventive kriger. Vi er vitne til en omforming av suvereniteten som går på tvers av de grunnleggende prinsippene for den klassiske liberalismen.

En ubehagelig sannhet

Denne filmen, laget av Davis Guggenheim, kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Etter Katrina-katastrofen har folk i USA fått opp øynene for at den globale oppvarmingen kan være mer…

11. september og Hollywood

Amerikansk filmproduksjon gir et fasettert bilde av situasjonen
etter 11. September. Noen støtter unntakspolitikken, andre er mer kritiske.
Hollywoods styrke ligger i dets evne til å ta opp i seg tilsynelatende
motstridende diskurser, og likevel samle publikum foran lerretet. Flight 93
hører til Hollywoods «revisjonistiske» fløy, som på kvasi-dokumentarisk vis
rekonstruerer historiske hendelser man vet svært lite om. Jarhead viser en
maskulinitet i krise på slagmarkene til en krig «som ikke har funnet sted».
Filmene om superhelter har nok ingen plass for tvil og er derfor dagens
politikks gode hjelpere Hollywood deltar altså med en slags «krigsinnsats»
i kampen mot fienden.

De døde og de sanne døde

Filmfestivalen i Venezia var et forsøk på å hedre
virkeligheten. Sjelden har det blitt skrytt så mye om sannhet, undersøkelse
og virkelighetsnærhet. Man kunne undre seg over hvorvidt filmen i sterkere
grad enn før klamrer seg til virkeligheten av redsel for å dø. Regissørene
Alain Resnais, Manoel de Oliveira og David Lynch ga oss imidlertid noen
sanne filmopplevelser.