Månedsarkiv: august 2007

Krigføring med legemidler

Nye framskritt innen nevrovitenskapene åpner opp for en ny type krigføring med kombinasjoner av kjemiske og biologisk våpen som raskt kan uskadeliggjøre fiender.

Frivillig hjernevask

«Kommunikasjon» er de demokratiske samfunnenes viktigste kontrollmekanisme. Vi druknes i reklame, livsstilsreportasjer og journalistisk naivitet, sier den amerikanske samfunnskritikeren Noam Chomsky.

Jean-Luc Godard – den siste tenker

I Frankrike utgis nå endelig et av Jean-Luc Godards fremste mesterverk, Histoire(s) du cinéma, på DVD. En av vår tids store kunstnere vender tilbake, i en helt annen form enn som Den nye bølgens enfant terrible. En kunstner som anser kunsten for også å være en kamp, et permanent opprør. Godard blir ofte framhevet for sine revolusjonerende filmer på 60-tallet, mens hans senere verk blir fortolket som famlende forsøk på å gjenfinne kreativiteten. Godards utvikling må leses som en kamp mot å redusere filmkunsten til en simpel vare. Godard er filmskaperen som nekter å gi etter for kulturindustrien.

5 løgner 2 centimeter til side for virkeligheten

Filmskaper Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen er kjent for å ha innført trashfilmen til Norge og en rekke kontroversielle kortfilmer. Nå debuterer han som manusforfatter og langfilmregissør med filmen Fem løgner. Le Monde diplomatique har møtt Krutzkoff Jacobsen.

Blod og intriger på Sicilia

Tariq Alis En sultan i Palermo er første del i et ambisiøst verk om islams historie, men også en fantastisk eventyrroman i røverdrakt med forførende dufter fra Tusen og en natt. Den er spekket med pikante kjærlighetshistorier, kjærlighetshemmeligheter, politisk renkespill og et vell av burleske scener.

Rettferdighet eller makt (1971)

CHOMSKY OG FOUCAULT: Dette utdraget er hentet fra en debatt mellom den franske filosofen Michel Foucault og Noam Chomsky på Eindhovens teknisk høyskole november 1971. Debatten ble sendt på nederlandsk fjernsyn.

Hvad er oplysning?

Den eksperimenterende del af billedkunsten har udvidet sin praksis, så æstetiske oplevelser nu også søger at være orienteringsgivende. Det der er på vej er en satsning på overbevisningskraft og på en ny organisation for kunst.

De intellektuelles nye ansvar

Hvilket ansvar har de intellektuelle i en tid da de nye kommunikasjonsteknologiene blir stadig mer utbredt? Ifølge den tradisjonelle definisjonen er de intellektuelle en kategori tenkere som aktivt griper inn i offentlige anliggende. Slik er de et uttrykk for samfunnets kritiske bevissthet. Høyere utdanningsnivå og et stadig voksende internett åpner imidlertid for at den kritiske bevisstheten i framtiden vil bli formidlet i langt større målestokk enn i dag. Og når situasjonen har endret seg så drastisk, er det ikke også på høy tid å gi en ny definisjon av de intellektuelles funksjon?

Den historiske demoniseringen av Islam

Det britiske imperiets eskapader i Østen har flere klare og skremmende paralleller med dagens krigføring i Østen. Mot slutten av 1700-tallet kom en ny gruppe konservative til makten i Storbritannia, som var fast bestemt på å utvide imperiet gjennom militærmakt og demonisering av islam. For 150 år siden ble det britiske imperiet også utfordret av det største og blodigste antikoloniale opprøret på 1800-tallet. Det britiske imperiets nådeløse framferd førte til en radikalisering av islam, som senere skapte Taliban. 11. mai 1857 rettet de indiske leiesoldatene i Ostindiakompaniet geværmunningene mot sin arbeidsgiver. Senere sluttet sivilbefolkningen seg til opprøret. Opprøret ble brutalt slått ned. Vesten har gjenopptatt sine gamle maktspill og de intellektuelle holdningene som argumenterer for disse handlingene er fremdeles intakte. Er historien i ferd med å gjenta seg?

EU og det globale Hollywood

EU har i lang tid forsøkt å bekjempe Hollywoods «amerikanske kulturimperialisme». Men sannheten er at Hollywood er vanskelig å innfange inn nasjonalkulturelle termer. Hollywood og kulturindustrien har lenge vært en globalisert arena med aktører og investorer fra store deler av verden. Vil EU forlate sin tro på «den paneuropeiske kulturarven» og utarbeide en reell kosmopolitisk kulturpolitikk?

Forskjellen på høyre og venstre

Den europeiske venstresiden har de siste tiårene vært ute av stand til å føre annet enn en moderat høyrepolitikk. Sosialistene og De grønne har gjort EU til en institusjonell hindring for ethvert alternativ til nyliberalismen. Venstresidens gjentatte valgnederlag burde anspore den til å rette søkelys mot det opprinnelige skillet mellom høyre og venstre: spørsmålet om kontroll over økonomien. De klassiske liberalistene kjempet i sin tid for privat eierskap og «fritt marked» som et ledd i kampen mot føydalstaten. Når dagens «liberalister» forsvarer privat eierskap og «det frie marked» kjemper de i realiteten for en makt som er svært lik føydalstaten. Kampen mot denne nye «føydalstaten» bør være venstresidens hovedfokus. Spørsmålet om sosialisme må igjen vekkes til live i Europa.

DOCUMENTA 12: Om fordele og ulemper ved en historie for kunsten

Årets documenta viderefører den kosmopolitiske linje fra forrige documenta, med kraftig emfas på kunsten i globaliseringens tidsalder. Intet værk og ingen grupp af værker kan siges at gøre status eller pege i hvilken retning kunsten er på vej. Værkerne er ikke hængt monografisk efter kunstner, heller ikke tematisk efter genre, emne eller stil, men snarere «rytmisk». Det viser sig være et greb som sætter kunstens og kunsthistoriens situation på sin spids. De fleste udstillede værker synes at datere sig fra tiden omkring 1955-75 udført av mindre kendte kunstnere. Det vi kan iagttage er et konsekvent forsøg på at omlægge den eurocentrisk-vestlige kunsthistorie. Documenta 12 kommer ikke at lykkes med at skrive en ny fortælling for kunsten, eftersom vi beskuere ikke kan have at det skal lykkes, men det er stadigvæk det bedste forsøg på omlægning vi nogensinde har set indenfor kunstvæsenet selv.

GOD DAMM!

Med Film har Damm forlag har gitt ut et informativt oversiktsverk om film. Her finner vi en god filmhistorisk oversikt, nyttig stoff om filmproduksjon, ulike sjangere, film fra forskjellige land, i tillegg til lister over de største regissørene og 100 beste filmene. Dette er en gledelig og kjærkommen utgivelse.

NED – CIAs diskrete arvtaker

CIA’s «skitne» kriger har siden 1950-tallet vært et uavklart og omstridt tema. Selv i USA har avsløringer av CIAs komplotter og kriminelle handlinger til tider ført til større skandaler. CIAs dårlige rykte var medvirkende til at Reagen i 1983 opprettet Det nasjonale demokratifondet (National Endowment for Democracy). Dermed fikk Washington et mindre iøynefallende og ikke minst, et mindre kontroversielt organ enn CIA. Fondet presenterer seg som en stiftelse for demokrati, men har samme mål som CIA: Å destabilisere fiendtligsinnede regjeringer gjennom finansiering av lokale opposisjonsgrupper.

Nye rettigheter for Marokkos kvinnerI 2004 innførte Marokko en milepæl i landets familielovgivning (moudawana). Det er kun et annet arabisk land, Tunis, som allerede har innført en like progressiv myndiggjøring av kvinner.1 Med kvinnebevegelsen i spissen og med støtte fra kongen har kvinner vunnet større likeverd. Mer spesifikt har de fått rett til å gifte seg uten tillatelse fra et mannlig familiemedlem, og til å ta ut skilsmisse på et mer rettferdig grunnlag.

Da lovforslaget trådde i kraft var det tvil om hvorvidt det ville bli håndhevet. Tre år senere sier Dr. Nouzha Guessous, spesialist i bioetikk, rettighetsforkjemper og medlem av moudawana-kommisjonen, at «reformene har blitt en suksess. Hver år i mars rapporterer justisdepartementet om hvordan det går med innføringen av loven og noen av kvinneforeningene utgir sine egne rapporter. Så vi vet at det skjer.»

Å få sannheten fram

I oktober 2006 ba den daværende franske presidenten Jacques Chirac filosofen Régis Debray om å «gjennomføre en granskning på stedet av situasjonen til de forskjellige etnisk-religiøse folkegruppene i Midtøsten». 15. januar 2007 mottok de franske myndighetene et notat fra Debray om Palestina og farene ved den internasjonale politikkens bedragerske retorikk. Dette notatet har senere blitt referert til i flere offisielle rapporter fra institusjoner som Verdensbanken og FN. Selv om teksten tar hensyn til notatsjangerens strenge regler (kortfattet og forsiktig), mener vi at den gir en nøkkel til å forstå den lange utviklingen i gal retning i Midtøsten. Debray påpeker motsetningen mellom den konkrete, tragiske situasjonen i de palestinske områdene og de internasjonale avtalenes retorisk blendende makkverk. LMD bringer her Debrays tekst.

Piano på Tjuvholmen

De to utbyggerne av Tjuvholmen, Selvaag-Gruppen og Aspelin-Ramm-Gruppen, har inngått en avtale med Astrup Fearnley Museet om bruk av deres planlagte nye museumsbygg. Norske Le Monde diplomatique har stilt direktør…

– Jeg klarer ikke å gjøre noe halvveis

Filmskaperen Quentin Tarantino har siden regidebuten i Reservoir Dogs markert seg med en særegen evne til å skrive dialoger som klistrer seg fast. Taratino sier selv at evnen til å skrive dialoger er det nærmeste han kommer en gudegave. Vi har snakket med filmskaperen om hans nye film Death Proof, om hans dialoger, tiltrekning til kvinnelige rollefigurer og hvordan han filmer filmene sine.

Musikalsk arkitektur

Arkitekten som tegnet Pompidou-senteret i Paris ? Renzo Piano ? tegner snart Astrup Fearnleys nye museum på Tjuvholmen i Oslo. Piano er for tiden i ferd med å ferdigstille sitt mest prestisjefylte prosjekt i USA så langt: New York Times? nye hovedkvarter på Manhattan. Han har mang en gang demonstrert sin unike evne til å forene teknikk med estetikk, poesi med fagkunnskap. I dette intervjuet snakker han om viljekraften og lidenskapen han har holdt ved like i snart 40 år. Hans arkitektoniske språk forsøker å gjøre bygningene luftige, få ting til å fly. Hans søken etter letthet er et konstant og gjennomgående element.