Månedsarkiv: juli 2009

Tindeturismens tidsalder

I to århundrer har fjelltoppene i Himalaya vært et yndet mål for fjellklatrere fra hele verden. Ekspedisjonenes form og motivasjon har endret seg i takt med de herskende ideologiene: fra erobringstørst på 1800-tallet og nasjonalisme i mellomkrigstiden til dagens besettelsen på prestasjoner som tilsynelatende har gjort høydene til medium for dårlig trente turisters narsissisme.

I maktens hule hånd

Den aktuelle politiske krisen i Iran er et resultat av indre splittelser som har eksistert i regimet siden revolusjonen i 1979. Valgfusket og regimets brutale reaksjon på demonstrasjonene er i ferd med å fjerne det politisk-religiøse lederskapets siste rest av legitimitet. Det store spørsmålet er imidlertid hvor det iranske folkets frihetslengsel leder hen: Mot et liberalt demokrati eller tilbake til den islamske revolusjonens røtter?

Arven etter Haider

9. mai angrep østerrikske nynazister overlevende fra Mauthausen, som var kommet for å minnes frigjøringen av Østerrikes største konsentrasjonsleir. Hva har gått galt i Østerrike?

Sandinistenes andre liv

Denne måneden feires trettiårsdagen for diktatoren Anastasio Somozas fall i Managua. Sandinistene som kastet diktatoren i 1979 sitter igjen med makten etter at Daniel Ortega ble valgt til president- i 2006. Vil partiet som nå har makten på alle nivåene i landet, fullføre den sosiale omfordelingen som ble sabotert av contras på 1980-tallet, eller har veien til makten medført for mange hestehandler?

Forsvarsministerens uro

«Er Japan forberedt på utenomjordslig besøk?» spurte opposisjonspolitiker Yamane Ryûji under en spørretime i den japanske nasjonalforsamlingen i 2007. Spørsmålet skapte mye furore i øystaten. Særlig da forsvarsministeren, utdannings- og forskningsministeren og senere statsministeren forsøkte å svare på det, og gjorde det til en sak for mediene. «Vi kan ikke med sikkerhet si at UFO-er ikke eksisterer,» sa forsvarsminister Ishiba Shigeru til lamslåtte journalister. Han mente Japan burde lage en juridisk ramme for en væpnet intervensjon i tilfelle besøket kom. Ishibas reaksjon fikk selvfølgelig en rekke kommentatorer til å trekke på smilebåndet, samtidig som de rettet pekfingeren mot den ekstremt komplekse militære situasjonen i Japan.

Flygende konspirasjoner

Populariteten til Da Vinci-koden, X-Files og de mange konspirasjonsteoriene om 11. september reiser spørsmålet om hvilken rolle konspirasjonstanken spiller i politikken. Og et tema som til stadighet trekkes fram, er spørsmålet om flygende tallerkener.

Hjemlig, hemmelig

Philippe Claudel er en av samtidens mest lovende romanforfattere. Med Jeg har elsket deg så lenge (Il y a longtemps que je t?aime) gjør han en solid debut som spillefilmregissør.

Fortidens framtid

Det er førti år siden det første mennesket satte sine bein på månen og skapte en ny forhåpning for framtiden. Hva er vår tids framtidstro?

De nye instruktører

Den Danske Filmskole har netop udklækket seks nye instruktører. Le Monde diplomatique har set deres vidt forskellige afgangsfilm og talt med de mere eller mindre talentfulde seks.

Sveitsisk smøremiddel

Har sveitserne god humor? Utstillingen «Witzerland» på Nasjonalmuseet i Zürich undersøker Sveits? forhold til humor og satire. Ifølge filosofen Ursula Pia Jauch finnes det et «helvetisk selvhat» som har lagt seg i genene og kommer til syne i satiretegningene og vitsene. Humor er kanskje ikke moro for sveitserne, men den fungerer utmerket som smøremiddel for samfunnsdebatten.

Vil katten falle ned i avgrunnen?

Når et autoritært regime nærmer seg sin endelige krise, skjer oppløsningen i to steg. Før det faktisk kollapser finner det sted et mystisk brudd: Plutselig vet folk at spillet er over, de er simpelthen ikke redde lenger. Ikke bare har regimet mistet all legitimitet, men selve maktbruken oppfattes som en maktesløs reaksjon. Vi kjenner alle den klassiske tegneseriescenen der katten går utover stupet men fortsetter å gå, uten å se at den ikke lenger har fast grunn under beina. Katten faller først da den oppdager avgrunnen. Når regimet mister sin autoritet, er det som med katten: For at det skal falle trenger man bare minne det på om å se ned.

Et sosialt alternativ til finanskapitalismen?

«Å forsone økonomien med samfunnet» ? dette prinsippet har stått sentralt for den sosiale økonomien i mange år, som nå er i ferd med å komme på moten igjen. I en situasjon med dundrende nederlag for finanskapitalisme, individualisme og kortsiktighet, er samarbeid, gjensidighet og fellesskap blitt attraktivt. Er den sosiale økonomien et reelt alternativ til finanskapitalismen?

Et metafysisk laboratorium

For nøyaktig hundre år siden dukket det opp en artikkel av forfatteren Maurice Renard i tidsskriftet Le spectateur. «Du merveilleux-scientifique et de son action sur l?intelligence du progrès» (Om den vidunderlig-vitenskapelige roman og dens innvirkning på forståelsen av framskrittet) fungerte som rettesnor for alle franske science fiction-forfattere i mellomkrigstiden, før den ble glemt og siden gjenoppdaget på begynnelsen av 1990-tallet. I dag anses den som den første science fiction-teorien. Renard dissekerer den nye sjangerens estetikk og understreker at den må «innføre frivillig i rekken av påstander et eller flere underfundige elementer for å få et vesen, objekt eller en kjensgjerning til å virke vidunderlig (det vil si, som virker vidunderlig for oss i dag).

New York-filharmoniens nordkoreanske lysttur

I fjor dro New York filharmoniske orkester til Pyongyang på invitasjon fra det nordkoreanske kulturdepartementet. Orkesterets leder understreket at besøket dreide seg om «musikk, ikke politikk». Men klarte likevel ikke legge skjul på gleden over dette «historiske» oppdraget.

Kinas migrantarbeidere

Tusenvis av fabrikker må stenge, millioner av migrantarbeider er arbeidsledige ? hver dag kommer det dystre nyheter fra Kina. I Chenghai, et av sentrene for den kinesiske leketøysindustrien, viser virkeligheten seg langt mer nyansert. Le Monde diplomatique har besøkt leketøysprovinsen Guangdong.

Nasjonalisme og mistenksomhet

I følge det statlige fjernsynet i Iran skal flere av demonstrantene som er blitt arrestert de siste ukene ha tilstått at de opptrådte «under påvirkning av BBC og Voice of America». De offisielle mediene fordømmer til det kjedsommelige vestlig innblanding ? i første rekke fra Storbritannia, som har fått to diplomater utvist. Man kunne se dette utelukkende som propaganda fra en stat som utpeker syndebukker til folkets allmenne fordømmelse. Bortsett fra at i det iranske folkets kollektive hukommelse har landets nyere historie vært brennmerket av nettopp utenlandsk intervensjon og forsøk på oppstykking. I første rekke i regi av det «svikefulle Albion», som i dag utpekes til fiende nummer én, selv foran USA.

Obamas første skritt

Selv om innholdet i Obamas tale i Kairo 4. juni ikke var nytt, er det mye som tyder på at han ikke har mistet kontakten med sin progressive fortid.

Gyset og den kollektive skyld

Der findes kun kosmopolitiske løsninger på den arabisk-jødiske konflikt, skriver Carsten Juhl i dette essayet, der han argumenterer for en omfordeling af ansvaret for den arabisk-jødisk-europæiske situation gennem en omgruppering af konfliktens historiske, filosofiske og biopolitiske elementer.

Brasils illusoriske uavhengighet

Da finanskrisen bygde seg opp mente president Lula at Brasil ikke ville bli rammet, fordi landene i «periferien» var i ferd med å frikoble seg fra «sentrum». Noen måneder senere slo krisen innover landet for fullt. Hvis vi ser bort fra Lulas villedende retorikk, er Brasil et skoleeksempel på hvordan drømmen om økonomisk uavhengighet har blitt forvandlet til sin motsetning.