Månedsarkiv: desember 2010

Valutakrigen – myter og realiteter

21. november mottok Irland en redningspakke fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF). Like etter begynte spekulasjonene igjen, i frykt for at krisen skulle smitte over til Portugal og Spania. Ti dager tidligere hadde G20-lederne under toppmøtet i Seoul lovet å redusere de store økonomiske ulikhetene og legge grunnlaget for en «sterk, bærekraftig og balansert» vekst. Det de først og fremst har demonstrert er hvor skrøpelig det internasjonale valutasystemet er.

Et funktionelt postmoderne modstykke til fascismen

Berlusconis Italien er ikke et fascistisk regime. Berlusconis ejerskabsdiktatur er ikke det samme som Mussolinis politiske diktatur. En ren formel beskrivelse af institutionerne afslører intet, som får Italien under Berlusconi til at adskille sig fra de andre liberale demokratier. Men i realiteten er det en hidtil uset form for ødelæggelse af liberale demokratis institutioner og det minimum af offentlig etos, demokratiet hviler på.

Uavsluttet opprør i Aten

6. desember 2008 eksploderte greske ungdommer i sinne etter at en tenåring ble drept av to politimenn i bydelen Exarchia. To år senere har finanskrisen forverret situasjonen i landet ytterligere, samtidig som venstresiden har kommet til makten. Sinnet som fikk ungdommene til å strømme ut i gatene er fremdeles til stede.

Det magiske speilet

FOR NOEN DAGER SIDEN ba Facebook meg skifte navn. Ikke fordi jeg hadde valgt et grisete pseudonym, oppfordret til rasisme, eller stjålet navnet til den allmektige Mark Zuckerberg (sjefen, grunnleggeren og hovedaksjonæren i nettstedet Facebook). Jeg hadde heller ikke valgt meg et navn som lignet på et eller annet varemerke. Det jeg hadde gjort ,var å skrive familienavnet mitt i blindeskrift. Teknikerne til det kalifornske nettstedet hadde plutselig bestemt seg for at dette ikke lengre var typografisk korrekt.

Tidsagentenes sluttoppgjør

SCIENCE FICTION-serien Linda og Valentin har i over førti år underholdt og agitert med eksotiske framtidsbilder og relevante politiske parabler. Den franske serien er en generasjonsroman for 68-erne forkledd som romopera.

USAs usynlige venstresider

Med en nylig valgseier og den radikale Tea Party-bevegelsen i ryggen vil Republikanerne presse Obama-administrasjonen til å gjennomføre nye skatteletter og drakoniske budsjettkutt. Skal man tro amerikanske medier finnes det ingen venstreside i USA. Realiteten er at det finnes to.

Militærjunta i sivil

I midten av november ble Aung San Suu Kyi løslatt. Hun fikk også lov til å holde et folkemøte. Juntaen håper dette vil lette de utenlandske sanksjonene. Det hele skjer i tråd med planen de laget i 2003 for å beholde makten i en framtidig demokratisk stat.

Berlin-konsensusen

Via EUs stabilitetsfond arbeider EU-kommisjonen, Den europeiske sentralbanken og IMF med en redningsplan for de irske bankene som vil koste landets borgere dyrt. Dette stabilitetsfondet ønsker Tyskland nå å gjøre til en permanent del av unionen, noe som vil endre maktbalansen i EU i lang tid framover.

Urettferdig velferd?

Nyliberalistene bekymrer seg for de fattige nå om dagen. I Storbritannia vil for eksempel den konservative statsministeren David Cameron, inspirert av sin sosialdemokratiske forgjenger Tony Blair, øke studieavgiften ved universitetene…

«De gode løsningene»

En politisk farsott viser det post-ideologiske blindsporet som hindrer enhver reell politisk endring. Vil det ramme Arktis, et av de siste store områdene som så langt har vært unndratt kapitalstrømmenes ressurslogikk.

Røykteppet i Nagoya

De store selskapene i Verdensrådet for bærekraftig utvikling bruker svulstig miljøretorikk for å skjule deres tilraning av naturressurser. Toppmøtet i Nagoya var intet unntak.

En bortkastet krise

Mellomvalgene i november endte med Republikanernes største valgskred siden 1938. For to år siden lå alt til rette for Obama, landet var i krise og folket klar for endring, men han grep ikke sjansen.

Valgsuksess med bismak

Spenningene mellom hutuer og tutsier som har preget Burundi og Rwanda helt siden uavhengigheten, er ikke lenger avgjørende for politikken i de to nabolandene. De nyvalgte presidentene Pierre Nkurunziza og Paul Kagame har spilt på andre strenger for å sikre sin makt.

«Vi er et demokrati. Punktum»

I begynnelsen av oktober drepte indonesisk politi fem påståtte terrorister på Sumatra. Drapene fikk større oppmerksomhet i internasjonale medier enn fjorårets valg der president Susilo Bambang Yudhoyono ble gjenvalgt. Med valget tok Indonesia nok et steg vekk fra islamismen, samtidig som det styrket landets historiske kompromiss mellom sekularisme og islam.

Nordpolens tiltrekningskraft

Issmeltingen i Arktis vil gradvis streke opp en ny geografi med nye handelsruter, som sjøfarere i flere århundrer har lett etter. Under det smeltende ishavet venter olje, gass og annet moderne gull på å utvinnes. Global oppvarming og nyliberalisme, bildet er velkjent. Men man glemmer ofte at når et landskap endrer seg, så endres også det mentale universet.

Essayfilmens kjetterske form

Essayfilmen gjør seg stadig mer gjeldende som politisk uttrykk. Det viste høstens dokumentarfilmfestivaler. Men hva kjennetegner egentlig essayfilmen som sjanger?

Blyalder – Anselm Kiefers sørgespil

I 1981 købte den tyske kunstner Anselm Kiefer blytaget fra domkirken i Køln. Det blev anvendt i en række centrale værker op gennem 80’erne og 90’erne. For Kiefer er bly en ækvivalent for menneskeheden, en uren og tvetydig matrix der opererer på en lavere akse i det kosmiske univers, men som er i stand til at opnå en højere tilstand.