Månedsarkiv: mars 2011

Verken for eller mot Vesten

Mens Europa oppslukes av frykt for massiv innvandring fra Libya, er USA er bekymret for hvilken innvirkning den arabiske oppvåkningen vil få på maktbalansen i regionen. Araberne derimot, er mest opptatt av å vinne frihet og kontroll over sine egne liv og samfunn, uten innblanding fra øst og vest.

Skammen er tankens ven

Skammen er navnet på den impuls eller affekt som vi påfører os selv ? en slags auto-affektion. Men det helt særlige ved skammen er at vi på én gang er henvist til os selv samtidig med at vi er tabt for os selv. Vi er splittet og fremmed for os selv. Mennesket er endnu ikke et selv, men splittet mellem to, mellem det levende væsen og det talende væsen, mellem menneskeligt og ikke-menneskeligt. Mennesket er i sin splittelse det væsen der kan overleve sig selv.

Alvoret i Berlin

Cinema for Peace kretser rundt tilværelsens uutholdelige tyngde. Det gjør også juryvinner Béla Tarrs The Turin Horse. Alvoret var toneangivende for de mest interessante delene av årets filmfestival i Berlin.

Grovt misbruk av datalagringsdirektivet

Datalagring har i de siste årene ført til at politi, etterretningsvesen og selskaper i Polen, Nederland og Tyskland har forsynt seg grovt av data om nett- og telefonibruk. I flere tilfeller har journalisters hemmelige kilder vært et eksplisitt mål. Personvernforkjempere i Polen mener dagens datamisbruk overgår overvåkningen i kommunisttiden.

Selvhjelp for superhelter

De økonomiske nedgangstidene inntar superheltuniverset i amerikanske The Adventures of Unemployed Man. Etter å ha fått sparken fra supergruppen sin, tar bokas helt avstand fra sin gamle individualistiske retorikk og gjenoppstår som den systemkritiske Unemployed Man. Superheltsatire om finanskrise og nedgangstider er mer relevant enn man skulle tro. Sjangeren vokste ut av den store depresjonen på 1930-tallet.

UCKs skitne krig

Tolv år etter konflikten i utbryterrepublikken Kosovo, som i dag er blitt en selvstendig stat, avdekkes overgrepene Kosovos frigjøringshær (UCK) begikk under og etter krigen. Ofrene var sivile serbere så vel som politiske rivaler. Og mistanker om organhandel gjør avsløringene ekstra groteske.

Framtidens samarbeid i Sør

I desember 2010 ble Sør-Afrika med i BRIC (Brasil, Russland, India og Kina). Denne utvidelsen skjedde på bakgrunn av en annen gruppe, nemlig den sju år gamle IBSA, som forente toneangivende demokratier i Sør.

Iran neste?

Kulene som dreper kan være sjia eller sunni, moderate eller radikale, pro-vestlige eller «anti-imperialistiske». Det kan ofrene også. Men regimene som skyter, ligner hverandre. Regimet i Tripoli har dessuten erstattet kallet om verdensrevolusjonen med vakthold ved EUs grenser.

Hæren, folket og diktatorene

Både i Tunisia og i Egypt grep hæren inn og støtte folkeopprøret mot makthaverne. Hvorfor gleder folket seg når militæret griper inn? Securitokratiene i Nord-Afrika og Midtøsten er bygd rundt et kompleks nettverk bestående av hæren, sikkerhetstjenestene og den politiske makten. Dette er årsaken til at opprørene har fått en vidt forskjellig skjebne i Libya og Algerie enn i Tunisia og Egypt.

Brorskapets «ryddige overgang»

I slutten av februar bestemte Det muslimske brorskapet seg for å dannet Partiet for frihet og rettferdighet. Dermed har de fått en politiske gren som kan få stor innflytelse på Egypts politikk, men ikke nødvendigvis i islamistisk retning.

Miraklet på Tahrir-plassen

I Der Streit der Fakultäten, som ble skrevet på midten av 1790-tallet, tar Immanuel Kant opp et enkelt, men vanskelig spørsmål: Går historien virkelig framover? (Han tenkte på frihetlige, etiske framskritt, ikke bare materiell utvikling.) Han innrømmet at den faktiske historien var forvirrende og ga ingen avgjørende bevis: Tenk bare på hvordan det 20. århundret ga framskritt uten sidestykke innen demokrati og velferd, men også Holocaust og Gulag ? Likevel konkluderte han at selv om et historisk framskritt ikke lar seg bevise, er det mulig å få øye på visse tegn som antyder at framskritt er mulig.

«Revolusjonen har bare så vidt begynt»

«Det er nok nå, det holder! Vi kan ikke feire i all evighet! Landet må bygges, vi må arbeide!» Bak rattet i bilen sin, noen skritt fra Tahrir-plassen i Kairo, skjeller Mohammed Farid Saad på folk som myldrer i gata og hindrer ham i å komme videre. De er i ferd med å avslutte en lang festnatt, de synger og hamrer løs på ulike, mer eller mindre improviserte, instrumenter. Denne tidlige lørdagsmorgenen 12. februar våkner Egypt etter en tretti år lang natt. Hosni Mubarak dro til Sharm el-Sheikh dagen før. Makten er overdratt til hærens øverste råd. Demonstrantenes viktigste krav er innfridd: Mubarak er vekk. Revolusjonen ser ut til å være over.

Hva gjør Tyskland i Afghanistan?

NATO lykkes ikke i Afghanistan, på tross av store amerikanske forsterkninger. Operasjonen kalt «internasjonal sikkerhetsassistanse» (ISAF) har utviklet seg til ren krigføring. Den tilsynelatende håpløse krigen hjemsøker europeiske makthavere og opinion. Dette gjelder særlig Tyskland, som nå har den tredje største styrken i Afghanistan.

Digitalt angrep mot Iran

Samtidig som forhandlingene om Irans atomprogram startet i Istanbul i januar, dukket det opp noen sensasjonelle avsløringer: Dataviruset Stuxnet som rammet Iran skal ha blitt utviklet i Israel med amerikansk hjelp.

Regnskogens ro

En feelgood spøkelsesfilm? Ja, gjenferd, spøkelsesaper og vanlige dødelige konfererer i døsig suggererende tempo. Thailandske Onkel Boonme er en effektiv motgift mot overdoser av hysterisk montasje.

Washington-dissensen

I mai 2009 nedsatte Obama en granskningskommisjon for årsakene bak finanskrisen som felte flere store amerikanske finansinstitusjoner høsten 2008. Nylig leverte kommisjonen sin rapport, med to uforsonlige og avslørende verdenssyn.

Nyhetsroboter

Først finne ut hva leserne vil ha på bakgrunn av hva de søker etter på nett, for så å hyre inn en mengde lavtlønnede journalister til å produsere stoffet. Dette er prinsippet bak «innholdsfarmene» som brer om seg på nettet.