Månedsarkiv: november 2012

EUs rovfiske i Afrika

Brussel beskytter sine rederier. Verdens største fiskeimportør, EU, har innført en felles fiskeripolitikk for å «verne naturressursene». EU har lite fisk, men mange fiskere og mektige rederier som ivrer for å privatisere havets innhold med overførbare kvoter som truer med å underkaste fiskeriforvaltningen finansmarkedenes luner. Samtidig legger unionen til rette for destruktivt industrifiske i Afrika. EU sender den kroniske overkapasiteten sørover, der enkelte lokale fiskere velger å bli pirater, mens gigantiske europeiske trålere tømmer havet.

Det intelligente smilet

I Sverige og Danmark hyller et samstemt pressekorps den nye svenske dokumentaren Palme. I Palmes hjemland er dette den mest sette dokumentarfilmen på kino de siste 30 år. Et folkelig savn etter sannferdige og modige politikere synes å ligge bak filmens overraskende popularitet.

Islamister ved makten

I Egypt har Det muslimske brorskapet vært en viktig alliansepartner helt siden Anwar al-Sadats regjeringstid. Den nye presidenten Mohammed Morsi har klart å marginalisere hærens makt, men mange egyptere er skeptiske til Brorskapet. I Marokko sliter myndighetene med å holde opprør etter protestbølgen i den arabiske verden nede. I vestlige medier kan man få inntrykk av at den arabiske verden domineres av en sunniislamsk allianse mellom Emiratene og Det muslimske brorskapet for å innføre strenge religiøse regimer. Bildet er imidlertid mer sammensatt .

Uten Koranen som kompass

I vestlige medier kan man få inntrykk av at den arabiske verden domineres av en sunniislamsk allianse mellom Emiratene og Det muslimske brorskapet for å innføre strenge religiøse regimer. Bildet er imidlertid mer sammensatt. I Saudi-Arabia og Emiratene er Brorskapets suksess i Egypt og Tunisia alt annet enn gode nyheter. Koranen er ikke nødvendigvis det beste kompasset for å navigere i det politiske landskapet etter de arabiske revolusjonene.

Blair Inc.

Politikere har ingenting å frykte når valgperioden løper ut. For statsmenn med stort nettverk i næringsliv og internasjonal politikk venter gullkantede oppdrag som rådgivere og foredragsholdere. Tony Blair er blant de mest vellykkede her. For ham går gode intensjoner og gode forretninger hånd i hånd.

Global kamp for seksuelle minoriteter

Stadig flere land – særlig i Europa og Latin-Amerika – innfører likestilling for seksuelle minoriteter. Men fortsatt er homoseksualitet ulovlig i 78 land. Her er ikke kristne land bedre enn muslimske. Likevel blir kampen mot homofobi instrumentalisert i «homonasjonalistiske» utfall mot islam. Homokampen i landene i sør bærer i seg en kamp både for rettigheter og mot et urettferdig system, som deler av de hvite velstående homoaktivistene i nord har fortrengt.

Hvor farer eselet?

Setter vi Théodore Géricaults Medusas flåte opp mot Paolo Pivis fotografi av et esel i en jolle, avdekkes noen grunnleggende trekk ved vår samtid: formløs, fragmentarisk, resignert. En samtid de fleste av dagens kunstnere nøyer seg med å gjenspeile og estetisere, uten noen kritisk distanse.

Rousseaus revolusjoner

I år er det 300 år siden forfatteren og filosofen Jean-Jacques Rousseau ble født. Vandreren og naturalisten fra Genève fornyet den franske litteraturen og politisk tenkning. Med spørsmålet om betingelsene for likhet mellom mennesker, skrev han prologen til kommende revolusjoner.

Mistillit til staten

Sjansene burde vært små for en amerikansk presidentkandidat som har tjent seg søkkrik på finansspekulasjon, med tanke på at det bare er fire år siden de private bankene utløste en finanskrise der skattebetalerne måtte redde dem fra undergangen. Men den siste tidens usikkerhet rundt utfallet av det amerikanske valget skyldes utvilsomt en økende skepsis til statlig inngripen. Skepsisen har flere årsaker.

Den tapte generasjon

Ungdomsledigheten i Europa begynner å skape en situasjon som ligner på den som la grunnlaget for den arabiske våren i Nord-Afrika, uttalte OECD-analytiker Stefano Scarpetto nylig til The Guardian. «Parallellen…

EUs cæsarisme

Sarkasme, oppmuntring eller gravskrift? Tildelingen av Nobels fredspris til EU er forunderlig i en tid da Den europeiske sentralbanken og EU-kommisjonen fører en budsjettkrig mot flere medlemsland. Tildelingen gir anledning til å drøfte hvilket politisk regime EU egentlig er.

Rif gjenfinner opprørsånden

De marokkanske myndighetene sliter med å demme opp for opprør etter protestbølgen i den arabiske verden. Etter valgseieren i november 2011 leder det islamistiske Rettferdighets- og utviklingspartiet regjeringen. Men maktstrukturene vedvarer, i likhet med undertrykkelsen, særlig i den forsømte berberregionen Rif.

Marokkos andre land

Rif er et stort bånd som dekker hele det nordlige Marokko fra Tanger i vest til Nador i øst. I denne regionen med storslåtte fjell som stuper ned i Middelhavet, men langt fra turistindustrien, er befolkningen spredt over en rekke isolerte små og større landsbyer. Regionen er mer eller mindre delt i en arabisktalende del i vest (jbalas) og berbisktalende del i øst (rifere).

Kampanjen mot Occupy

Mens presidentvalget nærmer seg i USA, antyder myndighetenes brutale framferd mot Occupy-bevegelsen en foruroligende behandling av demokratisk protest. Jurister tar nå til motmæle mot myndighetenes omfattende maktmisbruk mot Occupy Wall Street. Behandlingen av Occupy-bevegelsen er påfallende brutal sammenlignet med høyreorienterte protestbevegelser.

Mysteriet Calabria

Samtidig som Mario Montis regjering i den frie konkurranses navn forbød regionen Calabria å gi støtte til lokale bønder, reiste den franske forfatteren Serge Quadruppani til området for forstå den sosiale og historiske virkeligheten med den lokale forfatteren Gioacchino Criaco som guide.

På flere fronter

LGBT-identiteten er i stor grad smidd på vestlige referanser og det vestlige markedet. Filmer, magasiner, nettsteder og turisme bidrar til å spre en identitetsmessig og seksuell kanon. Men en rekke steder er måtene å leve ut sin seksuelle orientering og kjønn på langt mer mangfoldige og flytende.

De ventende

Uden dramatisk forcering giver Margreth Olin et unikt indblik i barnet, der venter på asyl. I De Andre møder vi en række markante drengeskikkelser, der er på standby, placerede i lejre, der minder om fængsler. Udenfor samfundet. Ude af øje, ude af sind.

Filmisk set

Siden sidst – altså siden sidste udgave af Filmisk Set – har vi nok engang fået bekræftet, at film både kan være voldsomme følelser og cool cash – og gerne en blanding af de to.

En verden snudd på hodet

Hvem er god og hvem er ond i en verden der alt er endevendt? Den «gode» leiemorderen Tul ser verden opp ned etter en skade, som et mulig symbol for en nasjons politiske forvirring.

Mannen som mistet troen på Israel

Den avdøde tegneserielegenden Harvey Pekars siste verk er et generaloppgjør med egen familie og staten Israel, mens en ny fagbok undersøker hva slags bilder tegneseriene gir av det jødiske, og hvordan jødiske serieskapere har formet superheltene.

Norsk fiske i internasjonalt farvann

I 2010 tilsvarte den norske flåtens tonnasje en fjerdedel av hele EU-15s kombinerte tonnasje. Norskeide båter bedriver tjuvfiske langs hele den afrikanske kysten, men bytter navn og omregistreres så hyppig at norske myndigheter står maktesløse.