«Unge mennesker i dag vet ikke hva det vil si å kjempe for noe,» mener Paul som
støtter De konservatives politikk. FOTO: FRIDA SKATVIK.