Den produktive manusforfatteren Dalton Trumbo (Bryan Cranston) var en av flere filmfolk som fikk gjennomgå av The House Committee on Un-American Activities. 
FOTO: Norsk Filmdistribusjon.