Fra Stockholm. Sverige startet privatiseringen av jernbanen i 2001, men konkurransen har ikke oppfylt løftene for brukerne. 70 prosent av svenskene vil i dag gjeninnføre det offentlige monopolet. 
Foto: STEFAN HOLM / Shutterstock.