St. Petersburg. De streikende lastebilsjåførene er i all hovedsak selvstendig næringsdrivende som eier mellom en og fem lastebiler. Til sammen utgjør de nesten 70 prosent av veitransportbedriftene.  Foto: Farhad Sadykov / Flickr.