Melanie Daniels og skolebarn på flukt fra fugleangrep mot Bodega Bay School.