Redaksjonen– side 5

Placeholder

President Mahmoud Ahmadinejads Iran

Med president Ahmadinejad har maktforholdene i Iran gjennomgått omfattende endringer. Hele det politiske og institusjonelle hierarkiet er fullstendig omrokert, og flere tusen stillinger er blitt besatt av nye embetsmenn. Regimet er helt klart anti-demokratisk. Denne måneden er det regionalvalg og valg til Vokterrådet i Iran. Dermed er det igjen

Placeholder

En møbelhandlers testamente

Noe av bakgrunnen til IKEAs billige priser er svært lave eller for lave lønninger i utviklingsland. IKEA omsatte for 121 milliarder NOK i fjor ? i år har de delt ut 160 millioner kataloger, de overgår dermed Bibelen?. IKEA er et multinasjonalt selskap som i stor grad symboliserer merkantilisme

Placeholder

Av dikterne forventer vi sannheten

Dette året markerte 100-årsdagen for den politiske filosofen Hanna Arendts fødsel. Vi avslutter markeringen med hennes syn på litteraturen som tenkningens støttespiller. Det nære forholdet til litteratur og diktning er ikke bare et aspekt ved Arendts forfatterskap, det er dets grunntrekk.

Placeholder

Den langvarige tildekkingen

Hva kan tre romaner fra den spanske borgerkrigen fortelle oss om historien?Viljen til å bevare minnet om den spanske borgerkrigen er sentral i disse bøkene. Skriften gir en detaljert beskrivelse av livet i leirene, av «forfallsspiralen». I dag gjør flere organisasjoner et omfattende arbeid for å åpne de

Placeholder

Når fangene organiserer seg

Fengslene i Brasil har beveget seg fra å være sosiale katastrofer til en organisert mafia. Organisasjonen «partiet» er et resultat av de ti siste årenes repressive politikk med økte straffer, kriminalisering av mindre lovbrudd og få garantier om rettslig forsvar. I dag anslås antallet «medlemmer» alene til å være

Placeholder

Brysomme utgravinger

Nye oppdagelser gir framfor alt ny informasjon om våre naturlige omgivelser, om klimaendringer, uttømming av ressurser, demografisk eksplosjoner, om hvordan tidligere samfunn overlevde eller gikk til grunne som følge av deres forhold til omgivelsene. Men det er vanskelig å få aksept for disiplinen. Og den preventive arkeologien befinner seg

Placeholder

Den amerikanske politikkens støttespillere

Det arabiske mediefeltet endret seg etter at lanseringen av tv-kanalen Al-Jazeera brøt det saudi-libanesiske monopolet i november 1996. I hjertet av Riyadhs propagandaapparat framstiller også Al-Chark Al-Awsats seg selv som «arabernes internasjonale avis». I dag forsvarer en gruppe journalister og intellektuelle den amerikanske strategien i Midtøsten. Radikaliseringen av

Placeholder

Afrika tømmes for helsepersonell

Paradoksalt nok er afrikansk helsepersonell blitt en bærebjelke i helsesystemene til landene i vesten. Afrikansk personell er mer fleksibelt, mer villig til å jobbe om natten og overtid. Vestlig dobbeltmoral viser seg der rike land ønsker å øke bistandsbudsjettene, samtidig som de tømmer Afrika for kompetanse.

Placeholder

Passiv dødshjelp

Ingen vil vel nekte for at aktiv dødshjelp reiser en rekke problematiske etiske og juridiske spørsmål. Noen steder injiseres en dødelig løsning eller en dose morfin såpass sterk at pasienten ikke våkner igjen, eller man minsker oksygentilførselen, og pasienten kveles langsomt og uten smerter. Aktiv dødshjelp er forbudt i

Placeholder

Kulturell globalisering

Calcutta-baserte Seagull Foundation er en lokal bokhandel og et kultursenter, men en regional og global fredsaktør. Le Monde diplomatique møtte grunnleggeren, Naveen Kishore, da han var på besøk i Oslo.

Placeholder

Den «nye britiske filmen»

Den «nye britiske filmen» svømmer i et farvann som er rikt på sosiale gnisninger, men fattig på politiske perspektiver. Regissørene selv understreker at hver film er en tung kamp, i et land hvor produksjonen ikke overstiger 20-30 filmer i året. Arbeiderklassen blir mer synliggjort i filmene, man har fått

Placeholder

Russlands livsfarlige yrke

Russland er verdens tredje mest livsfarlige land for journalister. Russiske journalister som ikke orker å risikere trusler, bortføring eller død, driver med utstrakt selvsensur. Redaktørene kontrollerer innholdet i alle tekster. Avisene er avhengig av den statlig kontrollerte distribusjonen. I den mer gjenstridige avisen Novaja Gazeta, der Anna Politkovskaja jobbet,

Placeholder

Menneskene i Palestina

Peace, Propaganda and the Promised land er en glimrende DVD samling for de som vil vite mer om Israel/Palestina-konflikten. Samlingen består av to DVD med en hovedfilm, flere og utvidede intervjuer, nyhetsklipp, kortfilmer, historiske kart over området, samt en pedagogisk gjennomgåelse av konfliktens historie.

Placeholder

Mellom kyskheten og dyret

Måten billedkunstneren Bjørn Ransve skiller objektet fra sin sammenheng på, kan minne om arkeologens varsomme, forsiktige utgraving av levninger etter menneskekroppen. Innholdsmessig kan bildene hans neppe oppfattes politisk, men i sine formstudier kommuniserer han lønnlig med vestlig kapitalistisk kultur.

Placeholder

«Vi utnevner deg til terrorist»


Alle spør oss om drapet på Anna Politkovskaja kan settes i sammenheng med det materialet om tortur som hun arbeidet med. Dagen før hun ble drept, torsdag 5. oktober, kunngjorde hun at hun jobbet med dette stoffet på radiostasjonen «Svoboda» («Frihet»). I dag [12. oktober] trykker vi utdrag

Placeholder

En uakseptabel ustraffethet

I sommer ble det iverksatt rettslig forundersøkelse for et forsinket og selektivt rettsoppgjør i Kambodsja. i Kambodsja. Rettsoppgjøret er budsjettert til 56 millioner dollar, på FNs og den kambodsjanske regjeringens regning, og det vil ta to år før dette beløpet og alle dommerne er på plass. Flere av

Placeholder

Den amerikanske fortellingsmaskinen

På 80-tallet, under Reagans presidentskap, ble resonnementer, argumenter og statistikk gradvis erstattet av «storyer» i de offisielle talene. I dag er den hyppige frekvensen av ordet «story» i Bushs taler ikke tilfeldig ? det kommer fra hans ledelsesrådgivere. Storytellingens suksess fremstår i stor grad som paradigmet for kapitalismens kulturrevolusjon.

Placeholder

Eksepsjonell brutalitet

AMERIKANSKE FENGSLER. I USA sitter 6,9 millioner mennesker, hovedsakelig fattige, svarte og spansktalende enten i fengsel eller er løslatt på prøve. Amerikanske fengsler er generelt sett sterkt militariserte. 5000 voktere ved sivile fengsler i USA har siden 2003 blitt utkalt til tjeneste i hæren. De innsattes politiske og sivile rettigheter

Placeholder

De eneste samfunnsstøttene…

General Electric (GE) er et av verdens viktigste industrikonglomerater. GE skaper mer verdier enn Argentina, som er den 30. rikeste nasjonen på planeten. Det multinasjonale konsernet har spilt rollen som overgangsfigur fra en «paternalistisk» til en «kannibalistisk» kapitalisme. Å tilfredsstille aksjonærene ble en fulltidsoppgave for administrerende direktør tidlig på

Placeholder

Finansielle trolldomskunster

Den globale finansstrukturen er i dag mindre gjennomsiktlig enn noensinne. Finanseventyrere skaper stadig nye «produkter» som setter både nasjonalstater og internasjonale banker på prøve. Dessuten har investeringsselskap og store banker tatt over etter nasjonale banker og internasjonale organisasjoner som IMF. Gammeldags kapitalisme, forstått som et spill om profitt og

Placeholder

Jakten på georgiere

Fortgangen i Georgias forhandlinger om medlemskap i NATO er for Moskva en reell trussel. President Saakasjvilis styre blir i stadig større grad kritisert innad, selv om det er et resultat av «Roserevolusjonen». Washington støtter, for ikke å si oppmuntrer til «fargerevolusjoner». Samtidig fordømmer FN de georgiske troppenes streiftog i

Placeholder

«Hvem blir den neste?»

En måned etter drapet er det liten tvil om at forbrytelsen var nøye planlagt, at offeret ble overvåket og rundet inn. Anna Politkovskaja var en av pressens modigste, ærligste og hardest arbeidende reportere. Hun hadde en sterk rettferdighetssans og en rakrygget holdning til eget yrke. Mindre kjent er det

Placeholder

Den republikanske løgnen

Det har ofte blitt hevdet at forstadsopprørerne i Frankrike i november 2005 var tause. I motsetning til demontrantene i mai-juni 1968 – med taletrengtheten og slagordene som har brent seg fast i minnet – hadde opprørerne i november verken taler, slagord eller talspersoner. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke…

1 3 4 5 6 7 20
0 kr 0
Gå til Toppen