Nye rettigheter for indianerne i Venezuela

i Venezuela Av

Staten, som er «multietnisk, flerkulturell og flerspråklig», anerkjenner urfolkenes rett til de landområdene deres forfedre og de selv tradisjonelt har besatt. Den må sørge for at disse områdene avgrenses, og garantere urfolkene rett til deres felles eiendom (art. 119). Den bestemmer at utnyttelsen av naturressurser på disse områdene må godkjennes…

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Dagens Pakistan

i Nord-Amerika Av

Musharraf skryter av den «stille revolusjonen» i forbindelse med de lokale valgene i 2000, tar til orde for et «ekte demokrati», snakker om kvinners status, og forsøker å renvaske hæren fra mistanken om å ha medvirket til atomspredning til Iran eller Nord-Korea.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Usikkerheten i Kinas økonomiske system

i Musikk Av

Økonomisk vekst, nasjonale og utenlandske investeringer, aktiv eksportvirksomhet og handelsoverskudd, utflagging av multinasjonale selskaper til Kina (også innen forskning og utvikling). I begynnelsen av århundret vi nå er inne i, slår Kina alle rekorder. Men medaljen har en bakside: Lave lønninger, regionale og sosiale forskjeller, politiske spenninger, energiavhengighet, miljøvernaksjoner verden over og drivhuseffekten.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Fra Mao til «Markeds-sosialisme»

i Musikk Av

Etter en suksessfylt start, valgte Mao Zedong og Kina å bryte med Khrusjtsjov og Sovjetunionen i en tid preget av store indre konflikter. Kina har siden vært under ettpartiets diktatur. Siden slutten av 70-tallet har dette resultert i reformer som gir både økt framgang og økte forskjeller.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Oljemengden minker, behovet øker

i Nord-Amerika Av

Det internasjonale oljeforbruket vil øke med opptil 50 prosent i løpet av de 25 kommende år. Men hvordan klarer man å tilfredsstille etterspørselen? I mange land er man vitne til at produksjonen går ned. Og mange er skeptiske overfor hva som er den faktiske mengden av oljereserver. Gamle oljefelt viser tegn på uttørking. Og flere oljeproduserende land operer med oljetall som virker mistenkelige. Deres oljereserver kontrolleres av statlige selskaper som nekter enhver kontroll utenfra. OPECs såkalte «påviste reserver» er omtrent 400 milliarder fat større enn det som uavhengige private organisasjoner har kommet fram til. I dag kan det bli konflikter mellom de største vestlige forbrukslandene. Hvor snart må de finne andre energikilder?

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Tsjetsjenia ? fremdeles bygget på mistenksomhet

i Nord-Amerika Av

Nesten syv år har gått etter at den andre russiske militærkampanjen begynte i Tsjetsjenia. En viss økonomisk aktivitet har tatt seg opp igjen ? basar, offentlig transport, administrasjon, byggeplasser i byen, kafeer, restauranter. Den nyvalgte politiske klassen er oppsatt av sin troskap til den russiskvennlige lederen Ramzan Kadyrov. Størsteparten av de unge ikke lyst til å reise fra den skadeskutte republikken. Men hvor dypt stikker egentlig depresjonen? Rachid og kameratene hans bruker sms for å avtale bønnemøter

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Å flykte til den nye verden

i Nord-Amerika Av

Den globale utopi om kosmopolitisk tilhørighet har hittil blitt inkarnert av en håndfull intellektuelle, politikere og forretningsfolk, som føler seg hjemme hvor som helst i verden ? der de har utviklet en egen internasjonal kultur. Men mange andre ressursfattige lar seg friste til utvandring, slik en bulgarsk vits lød

Reservert for abonnenter. Logg inn.

En enorm teknologisk bløff?

i Nord-Amerika Av

Genmodifisering blir ofte feilaktig presentert som et bevis på menneskenes «kontroll» over livet, men i virkeligheten er det en usikker og omtrentlig vitenskap. Modifiserte planter kan tolerere ugressmidler eller produsere insektgift selv. Men vi klarer fremdeles ikke å helbrede syke ved genterapi, og genmodifiserte dyr har ofte alvorlige handikap (sterilitet, diabetes, misdannelser) som ikke er direkte forbundet med det nye genet. Vi må også spørre oss om ikke bakteriene i menneskenes spiserør kan få nye egenskaper fra de nye genene som følger maten, som for eksempel resistens mot antibiotika. Er det hele drevet fram av den utopiske drømmen om dominans innen verdens matindustri?

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Naturen som en selvstendig helhet

i Nord-Amerika Av

I de siste par tiår, og særlig i tilknytning til Kyoto-avtalen om reduksjon av det allmenne utslippet av klimagasser, har de grønne bevegelsene rent politisk hatt en betydelig global innvirkning Dypøkologien, slik Arne Næss og andre har utviklet den, har vært inspirert av ideer hentet fra den hollandske 1600-tallsfilosofen Spinoza. Majoriteten av tilhengere av dypøkologien er dypt anti-autoritære og føler seg mer forpliktet på et slags anarkistisk «lev og la leve»-prinsipp. Man har beveget seg i retning av en slags helhetstenkning om naturen. Men hvor relevante er egentlig disse ideene i dag? Trenger ikke dypøkologien å hente inspirasjon fra en mer moderne og mer eksplisitt samfunnskritisk tenkning? Hos den tyske filosofen Adorno finnes det ansatser som kan bidra til å unngå noen av dypøkologiens vanligste fallgruber.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Vredens sorte gull

i Nord-Amerika Av

Utenlandske selskaper opplever et av verdens høyeste inntjeningsnivåer på sine investeringer i Nigeria. Men for lite av oljeinntektene tilfaller folket. Ti år etter at forfatteren Ken Saro-Wiwa ble hengt som motstander av Sani Abachas olje- og militærdiktatur, søker nå befolkningen nye idoler. Men dagens helter i Nigerias deltaområde er noen heller tvilsomme skikkelser, som befinner seg i grenselandet mellom politisk aktivisme og økonomisk bandevirksomhet. I deltaområdet opptrer guvernørene fremdeles som oljebaroner. Om det bryter ut revolusjon i Nigeria, hvilke konsekvenser vil det medføre for Afrika?

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Outsidere på innsiden av USA

i USA Av

Tegneserier. Selvransakelse, humor og konspirasjoner fyller rutene når amerikanske serieskapere drøfter sin nasjonale identitet i boken Roadstrips. De fleste er outsidere som sliter med å forankre seg i den amerikanske kulturen og myndighetenes politikk, men bidragene har samtidig en interessant tvetydighet.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Små ustabile stillehavsstater

i Nord-Amerika Av

På tross av den høyeste utviklingshjelpen i verden har territoriene i Stillehavet ikke utviklet noen stabilitet og velstand. Områdene står overfor seriøse økonomiske og sosiale problemer. Stormaktene lar dem nå seile sin egen sjø, selv om Australia og USA forsøker å holde på deres innflytelse. Men kan Stillehavsøyene finne fred og velstand uten at deres levesett blir snudd på hodet av inngripen fra stormaktene?

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Ulydighet mot loven

i Nord-Amerika Av

Det har blitt en hyppig politisk og samfunnsrettet handling å motsette seg loven. I 1898 frikjente dommeren en kvinne for straffeansvar fordi hun hadde stjålet et brød for å ha mat til barnet sitt. I Orléans besluttet man nylig å frifinne nedhuggere av genmodifiserte planter. Sivil ulydighet er å protestere mot en stats lover ? slik Antigone trosset Kreon for å begrave sin bror i henhold til gudenes lov. Noen kjemper for retten til en verdig død, andre for abortsaken. Internasjonal og nasjonal rett gir til en viss grad allerede rom for å motsette seg styresmakter. Ulydighet mot loven er et rettslig prinsipp som anerkjennes av rettsvesenet ? men må det å motsette seg loven nødvendigvis være ikke-voldelig?

Reservert for abonnenter. Logg inn.

«Herskerfamilien»

i Nord-Amerika Av

Landet har hatt en lang nedstigning til helvete. Tunis kastet seg entusiastisk inn i oppbyggingen av en moderne stat som lenge ble framstilt som «eksemplarisk» ? for deretter å slutte seg til rekken av arabiske diktaturer. Zein el-Abdin Ben Ali er en president som er fiendtlig innstilt både til menneskerettigheter og til all intellektuell virksomhet. Med valgmaskerader fikk hans rådgivere og høytstående embetsmenn stadig større innflytelse over politikken, spesielt brutal behandlingen av all virkelig opposisjon. Hundretusener av unge arbeidsløse til «tikkende bomber», og hundrevis av unge tunisiere soner lange fengselsstraffer etter urettferdige rettssaker. Ben Ali valgfusk og reformer ga ham enda større makt, samt livsvarig og politisk immunitet, og enkelte lovbestemmelser hever presidentparets barn over grunnloven.

Reservert for abonnenter. Logg inn.
1 2 3 9
0 kr 0
Gå til Toppen