Handel & hemmelighold: Debattmøte om TTIP

Demokratiets solnedgang?

EU og USA har nettopp avsluttet femte runde med forhandlinger om den gigantiske handels- og investeringsavtalen Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Målet er å harmonisere alle bestemmelser som kan angå handel. Spørsmålene som diskuteres er blant annet matsikkerhet, regulering av genmodifisert mat, finansreguleringer, og arbeidsrettigheter. Les mer her og her.

De forhandler også om multinasjonale selskapers rett til å saksøke stater for tap av fremtidige profittmuligheter, dersom statene fatter vedtak som endrer investeringsbetingelsene.

Allerede har Egypt blitt saksøkt av Veolia for å ha hevet minstelønnen, gjennom en lignende avtale mellom Frankrike og Egypt. Svenske Vattenfall har saksøkt Tyskland etter den demokratiske avgjørelsen om å utfase landets atomkraftverk.

Er vi villige til å forhandle bort demokratiet for å gjøre Vesten mer konkurransedyktige ovenfor Kina? Det mobiliseres nå kraftig i Europa mot avtalen. Fagbevegelse og sivilt samfunn protesterer.

Le Monde diplomatique er i juni ute med eget temanummer om avtalen, og Manifest senter for samfunnsanalyse lanserer rapporten «Et økonomisk NATO?» på debattmøtet onsdag 18. juni kl. 19.00 på Kulturhuset på Youngstorget i Oslo.

Innledere:
Sveinung Røren, avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet,
orienterer om departementets arbeid med TTIP og andre handelsavtaler.

* Helene Bank, fra For velferdsstaten og Handelskampanjen) forteller om TTIP med et tilbakeblikk på det folkelige engasjementet mot tidligere avtaler.

Lise Rødland, nestleder i Attac, forteller om konsekvensene av TTIP

Ordstyrer:
Remi Nilsen, redaktør i Le Monde diplomatique

Arrangører:
Handelskampanjen, Le Monde diplomatique og Manifest Analyse.

Arrangementet på Facebook her.

 

 

Prøv Le Monde diplomatique i to måneder for ti kroner

Papiravis og full digital tilgang
0 kr 0