gruvekooperativ

Skreddersydde regler

Av /

Bolivias gruvekooperativer er ifølge loven solidariske nonprofitt-organisasjoner. Selv om kooperativene sysselsetter 90 prosent av arbeiderne i gruvesektoren, står de bare for 19,5 prosent av den samlede produksjonen.

0 kr 0
Gå til Toppen