Annonsér i Le Monde diplomatique

Le Monde diplomatique er beryktet verden over for uovertruffen redaksjonell kvalitet. Norske Le Monde diplomatique gir deg som annonsører tilgang til en attraktiv målgruppe. Her treffer du både studenter og høyt utdannede lesere med interesse for samfunn, litteratur- og kulturopplevelser. Siden avisen bare kommer ut en gang i måneden har den lang levetid, og leserne bruker også lang tid på avisen. Annonsene får god kontaktflate og blir trykket på et hvitere og tykkere papir en andre norske aviser, slik at de står godt fram.

Le Monde diplomatique er en internasjonal månedsavis med et tjuetalls utgaver over hele verden. Den norske (skandinaviske) utgaven er blitt utgitt i Norge siden 2003 og kombinerer en grundig utenrikspolitisk dekning med film, litteratur og kunst som forbinder Norge med resten av verden.

Avisen kommer ut den første torsdagen hver måned. Den selges i utsalgssteder over hele landet og som abonnementsavis, samt distribueres til Klassekampens fulltidsabonnenter. Brutto-opplag er rundt 36 000 eksemplarer.

For annonsering i Le Monde diplomatique ta kontakt med Frida Skatvik: frida@lmd.no / 988 35 259.

Se vårt modulkart her.

Frist for bestilling av annonseplass er siste torsdag i måneden innen kl 16:00. Frist for innsending av materiell er siste fredag i måneden kl 14:00. Materiell sendes til frida@lmd.no eller annonser@lmd.no.