Maleriet som krise

Gerhard Richters motstand mot stil er knyttet til hans innbitte avsky mot politiske ideologier. Han har gjort stilbruddet til eneste gjeldende stilprinsipp.