Adam Baczko

Styringsproblemer i Taliban-staten

Taliban fikk ikke den internasjonale anerkjennelsen de drømte om etter maktovertakelsen. Nå har islamistregimet skjerpet undertrykkelsen for å beholde makten i mangel av løsninger på landets sosiale og økonomiske problemer.

juni 2024