Default thumbnail

«Fjernkontroll for livet»

Bønder og jegere brukte håndlagde artefakter med
muskelkraft. Den industrielle epoken skapte komplekse maskiner som brukte
kunstig kraft. Elektrisitet, telefoni og samlebånd frambrakte en verden av
masseproduksjon. I dag har vi et nettverksamfunn, med kroppsvare de
myldrende dingsene i vesker og lommer og siden romvare, husvare,
kvartalsvare, byvare, statsvare og globalvare. Et samfunn som måler sin
rikdom ut ifra registrerte digitale erfaringer heller enn, som Marx en gang
sa, ut ifra «primitiv akkumulasjon». I et slikt samfunn vil vår nåværende
trang til å omgi oss med hauger av forbruksvarer bli ansett som en atavisme,
i likhet med mistroen mot papirpenger og surmulende insistering på
gullstandarder. Maskinvaren er