Christian G. Caubet

Farlig samarbeidsavtale med næringslivet

Selskapene som blir med i Global Compact forplikter seg til å etterleve 10 prinsipper, deriblant å beskytte menneskerettighetene, avskaffe tvangsarbeid og barnearbeid, og bekjempe korrupsjon i alle dens former. Men man har beveget seg langt unna FNs opprinnelige ambisjoner om å «fremme økonomisk og sosial framgang for alle folk».

september 2005