Generelle vilkår

Abonnementsperioden

Våre abonnement forskuddsbetales per betalingstermin ut fra abonnementstype. Abonnementet løper til det sies opp. Det gjelder ikke gaveabonnement eller abonnement der stoppdato er spesifisert.

Kommunikasjon 

Le Monde diplomatique vil kunne kontakte deg om ditt kundeforhold, enten via brev, telefon, sms eller e-post.

Personvern og cookies

Personopplysninger vil kun bli benyttet av Le Monde diplomatique for å gi deg de tjenestene du har tegnet deg til. Behandling og oppbevaring av opplysningene skjer i samsvar med norsk personvernlovgivning. På våre digitale løsninger bruker vi informasjonskapsler (cookies).

Oppsigelse av abonnement

Våre abonnement løper til de sies opp. Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse.

Prisendringer

Le Monde diplomatique forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. Prisjusteringer annonseres i papiravisen og på nett i god tid før endringen. 

Gebyrer ved fakturering

Ved forsinket betaling beregnes et purregebyr.

Endringer i abonnementsperioden

Det er ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.

Levering

Le Monde diplomatique blir distribuert av lokale avisdistribusjonsselskap der det er mulig, og Posten der det ikke er mulig.

Adresseendring

Papiravisen kan flyttes gratis til andre adresser i Norge.

Midlertidig stans 

Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Uteblitt avis

Har du ikke fått avisen kan Le Monde diplomatique godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at du snarest melder fra om manglende levering.

Prøv Le Monde diplomatique i to måneder for ti kroner

Papiravis og full digital tilgang
0 kr 0