Generelle vilkår

Disse vilkårene gjelder kjøp av abonnement på norske Le Monde diplomatique i fysisk og elektronisk format.

Kjøp av abonnement

Våre abonnement gir tilgang til månedsavisen Le Monde diplomatique i fysisk og/eller elektronisk format, samt vårt digitale arkiv. Abonnementene løper til det sies opp. Det gjelder ikke gaveabonnement eller abonnement der stoppdato er spesifisert. Abonnementet kan sies opp når som helst ved å kontakte kundeservice (abo@lmd.no / 474 65 880). Digitale abonnement må sies opp 48 timer før de løper ut.

Betaling

Våre abonnement forskuddsbetales per betalingstermin ut fra abonnementstype, med mindre annet er spesifisert (gaveabonnement stopper automatisk). Ved fakturapurring beregnes et purregebyr (35 kr.). Levering av papiravisen stopper hvis ikke betaling er mottatt innen rimelig tid etter forfall. Hvis vi ikke har mottar betaling og abonnementet ikke er sagt opp, vil abonnenten bli tilsendt en sluttregning for aviser mottatt utover perioden som er betalt.

Kortbetaling gjennomføres med automatisk trekk fra kortet som abonnenten har oppgitt. Kortbetaling håndteres av Stripe.

Betaling med Vipps gjennomføres med trekk fra kort eller konto oppgitt og godkjent via Vipps.

Kommunikasjon 

Le Monde diplomatique vil kunne kontakte deg om ditt kundeforhold, enten via brev, telefon, sms eller e-post.

Personvern og cookies

Personopplysninger vil kun bli benyttet av Le Monde diplomatique for å gi deg de tjenestene du har tegnet deg til. Behandling og oppbevaring av opplysningene skjer i samsvar med norsk personvernlovgivning. På våre digitale løsninger bruker vi informasjonskapsler (cookies). Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår håndtering av personopplysninger.

Oppsigelse av abonnement

Våre abonnement løper til de sies opp. Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse.

Prisendringer

Le Monde diplomatique forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. Prisjusteringer annonseres i papiravisen, på nett og i nyhetsbrev og annen kommunikasjon i god tid før endringen.

Endringer i abonnementsperioden

Det er ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.

Levering

Le Monde diplomatique utgis i fysisk og elektronisk format den første torsdagen hver måned. I Norge blir papiravisen distribuert av lokale avisdistribusjonsselskap der det er mulig, og Posten der det ikke er mulig. Utenfor Norge blir den sendt med Posten.

Vær oppmerksom på at det kan noen dager ekstra å ettersende avisen, hvis bestillingen skjer mindre enn en uke før utgivelsesdagen. Vi ettersender forrige avis til alle nye abonnenter som ønsker det.

Har du ikke mottatt avisen kan Le Monde diplomatique godskrive det du har betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at du snarest melder fra om manglende levering.

Adresseendring

Papiravisen kan flyttes gratis til andre adresser i Norge.

Midlertidig stans 

Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Angrerett

I tråd med Angrerettloven har du rett til å angre kjøp av abonnement ved å gi beskjed innen 14 dager etter at du mottok avisen eller fikk tilgang til den digitalt. Det gjelder ikke for tidsbegrensede digitale abonnement der tjenesten allerede er tatt i bruk (det vil si digitalt månedsabonnement der digital utgave er lastet ned).

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak er ikke omfattet av angreretten.

Reklamasjon

Le Monde diplomatique vil sørge for å levere avisen i samsvar med oppgitte spesifikasjoner. Reklamasjon ved feil på trykk, elektroniske tjenester, levering og forsinkelser må rettes til kundeservice (abo@lmd.no / 474 65 880). Eventuelle tilbakebetalinger vil bli foretatt gjennom oppgitt kort eller Vipps-konto.

Konfliktløsning

Denne avtalen er regulert av norsk rett. Eventuelle tvister skal forsøkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom det ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for megling.

 

Le Monde diplomatique Norge AS

Organisasjonsnummer: 995369575

Adresse: Postboks 33 Grefsen, 0409 Oslo.