Norges mest internasjonale avis

Tag archive

Fellesgoder

Verken stat eller kapital

Fellesgoder og allmenninger er blitt populære begreper i Europa. Studier av felles forvaltning avkler myten om at privatiseringen gir mest effektiv bruk av ressurser. Samtidig sår begrepene også tvil om statens rolle, på godt og vondt.

prov

0 kr 0
Gå til Toppen