Stikkordsarkiv

postkolonialisme

Postkolonialismens teoretiske blindspor

Av /

Postkolonial teori framhever ikke-europeiske erfaringer og tenkning i opposisjon til den dominerende eurosentrismen. Denne teoridannelsen har vært viktig for anerkjennelse av ikke-vestlige kulturer. Samtidig rammer dens kritikk sentrale begreper som er nødvendige for å forstå dagens situasjon, mener sosiologen Vivek Chibber.

0 kr 0
Gå til Toppen