Humanitær ufarliggjøring av motstand

Den nyliberale globaliseringen har gjort avstanden større mellom dem som tar avgjørelser og dem som lider under konsekvensene av disse avgjørelsene. Møtesteder som Verdens sosiale forum gjør det mulig for lokale motstandsbevegelser å minske denne avstanden gjennom å knytte forbindelser til sine meningsfeller i de rike landene. Et eksempel: Da Indias første private damprosjekt, Maheshwar-dammen,

Å beleire Imperiet

Hva mener vi egentlig når vi snakker om Imperiet? USA og dets europeiske satellitter, Verdensbanken, Det Internasjonale Pengefondet, Verdens Handelsorganisasjon og de multinasjonale selskapene? Er Imperiet bare det? Har det ikke også farlige biprodukter i mange land – nasjonalisme, religiøs fanatisme, fascisme og selvfølgelig terrorisme – som går hånd i hånd med det liberale globaliseringsprosjektet?