Soldater eller næringslivstopper?

Hvem kan utfordre Musharraf? Den eneste aktøren som har nok makt og innflytelse er hans egen hær. Den har tidligere kastet upopulære ledere. Men én ting har forandret seg: Hæren holder seg ikke lenger på kasernene. I dag er det pakistanske militæret aktivt involvert i de store økonomiske sektorene. Den nylige avsluttede unntakstilstanden dreier seg mer om å beskytte egne økonomiske fordeler enn å bekjempe terrorisme og religiøse ekstremisme.
Dermed synes veien lang for et reelt demokrati i Pakistan.