Et familieanliggende

Den tradisjonelle løsningen på språkbarrierer er å bruke et lingua franca. I Europa i dag er dette som regel engelsk, men det finnes andre måter å fjerne språkbarrierer på, en av dem er gjensidig forståelse mellom språk som er i slekt.