Default thumbnail

Mur mot migrantene

Ansvaret og kostnadene ved EUs grensekontroll faller på landene i unionens utkant. Dette er også landene som er i størst økonomiske vansker, især Hellas.