Nils Melzer

Pinochet vs. Assange

I en rettsstat skal alle være like for loven. En sammenligning mellom utleveringssakene til Pinochet og Assange viser at det langt fra er tilfellet i Storbritannia.

august 2022