Pinochet vs. Assange

I en rettsstat skal alle være like for loven. En sammenligning mellom utleveringssakene til Pinochet og Assange viser at det langt fra er tilfellet i Storbritannia.

august 2022
Illustrasjon: Caitlin Johnstone.

Som spesialrapportør for tortur hadde jeg i oppdrag fra FNs menneskerettighetsråd å overvåke at forbudet mot tortur og mishandling overholdes rundt om i verden, undersøke påstander om brudd på dette forbudet, stille spørsmål til statene det gjaldt for å avklare enkeltsaker og gi anbefalinger. Da jeg undersøkte saken til Julian Assange, fant jeg ubestridelige bevis på politisk forfølgelse og vilkårlig rettsutøvelse, samt tortur og mishandling. De ansvarlige statene nektet imidlertid å samarbeide med meg og å starte en etterforskning slik folkeretten krever.

Assange-saken er historien om en mann som forfølges og mishandles for å ha offentliggjort de mektiges hemmeligheter, inkludert krigsforbrytelser, tortur og korrupsjon. Det er historien om alvorlig rettslig vilkårlighet i vestlige demokratier som mer enn gjerne framstiller seg selv som forbilder når det kommer til menneskerettigheter. Det er også historien om en bevisst, hemmelig overenskomst mellom etterretningstjenester bak ryggen på offentligheten og de nasjonale parlamentene. Og ikke minst er det historien om en manipulert og manipulerende journalistikk i de etablerte mediene, med mål om å isolere, demonisere og bryte ned et enkeltindivid.
(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal