Fruktplockare utan rättigheter

EU har gått från en nollinvandringsstrategi til att efterfråga arbetskraftsinvandrare som kan förbättra EU:s globala konkurrenskraft. Men man vill inte inkludera invandrarna i den medborgerliga rättighetsgemenskapen.