Fengslene blir asyler

Et stadig økende antall psykotiske ankommer for tiden straffeinstitusjonene i Frankrike. Dette er personer som ikke har noe i fengsel å gjøre. 40 prosent av de innsatte i fengslene har nå tydelige psykiske problemer eller sykdommer. En epidemiologisk undersøkelse viser at åtte av ti innsatte menn og syv av ti kvinner led av minst en psykiatrisk lidelse. Og antallet tiltalte som ble erklært utilregnelige i gjerningsøyeblikket som var på 17 prosent i 1980, falt i 2001 til utrolige 0,17 prosent.