Eric Dupin

Ideologisk akrobat

MARINE LE PEN forsøker å vinne nye velgere i arbeider- og middelklassen, men strever med å snakke til partiets tradisjonelle velgere samtidig. Resultatet er en tvetydig retorikk der innvandringsfiendtlighet kombineres med protest mot økonomisk liberalisme.

april 2012

Frivillig eller tvungen vekstavvikling?

Finanskrisen og miljøproblemene har gitt vekstavviklingstenkerne og -aktivistene i Frankrike nye tilhengere, men de forskjellige aktørene er langt fra enige om mål, midler og muligheter. Le Monde diplomatique har snakket med de ledende vekstavviklingstenkerne i Frankrike.

august 2009