François Jullien

Placeholder

Rebelske rettigheter

: Er menneskerettigheter kun europeisk kulturimperialisme? De blir arrogant framsatt som universelle og umistelige, men forhistorien deres er full av tilfeldigheter, unnlatelser og kompromisser. Menneskerettighetene er radikale, de anerkjenner mennesket på det meste grunnleggende nivået: at man er født. Samtidig utvannes de for å gjøres allment akseptable og realpolitisk anvendelige.

Placeholder

Den «kinesiske mentaliteten»

Kina er i ferd med å ta igjen Vesten. Ifølge dem er man ved slutten av en lang historisk parentes markert av den europeiske kulturens brutale iver. De kinesiske tenkerne fra antikken av utviklet en tenkning knyttet til tilgjengelighet det å holde alle muligheter åpne. I Europa har vi tanken om

0 kr 0
Gå til Toppen