Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Det som virkelig er gratis

Med internett er vi stadig mer vant til å få gratis tilgang. I reklamebransjen er kunden en annonsør, leverandøren en kringkaster/utgiver og varen er en fjernsynsseer eller en leser. På den annen side har velferdsstaten og skolevesenet blitt en så naturlig del av vårt landskap at vi ofte glemmer hvor vanskelig det var å innføre dem.