Default thumbnail

Mørke skyer over russisk økonomi

Etter annekteringen av Krim, de påfølgende sanksjonene og fallet i olje- og gassprisen, har den russiske rubelen stupt. Valutakrisen ripper opp i sårene fra 1990-tallet og avslører gamle strukturelle problemer.