Mørke skyer over russisk økonomi

Etter annekteringen av Krim, de påfølgende sanksjonene og fallet i olje- og gassprisen, har den russiske rubelen stupt. Valutakrisen ripper opp i sårene fra 1990-tallet og avslører gamle strukturelle problemer.

Kreml ser på annekteringen av Krimhalvøya som en militær og politisk suksess, men de økonomiske resultatene for 2014 – et år preget av vestlige sanksjoner – er langt fra positive. Det kraftige rubelfallet (ned 42 prosent fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015) har visket ut den relative økonomiske veksten landet har opplevd siden 2009. Med dagens valutakurs har Russland sunket fra tiende til sekstende plass i verdensrankingen over BNP. Myndighetene så for seg at inflasjonen skulle reduseres til fem prosent, men i stedet har den mer enn doblet seg, og ligger på 11,4 prosent. Veksten skulle stabiliseres på 3,5 prosent, men i år vil den havne på minussiden (mellom -3 og -4,5 prosent, ifølge regjeringens prognoser). Industrien skulle bli mer mangfoldig, men i stedet har bilproduksjonen stupt. Den ledende bilprodusenten AvtoVAZ har allerede kuttet 10 000 stillinger og forbereder seg på flere oppsigelser. Hvis situasjonen fortsetter å forverre seg, er det ingen tvil om at konkurrentene også vil bli rammet.

En vedvarende høy inflasjon i en tid med stagnasjon forverrer inntektsulikhetene og svekker forbruket. Detaljhandelen har lenge stått i mot, men begynner nå å gi etter. Bedriftenes investeringer, nøkkelen til moderniseringen av russisk økonomi, gjenspeiler også nedgangen som har pågått siden våren 2013. Den vil fortsette i 2015 – særlig ettersom den russiske sentralbanken i desember hevet styringsrenten til 17 prosent for å begrense valutafallet og inflasjon. Det russiske finanssystemet klarer ikke lenger å sikre nødvendig likviditet: Sanksjonene tvinger de store bankene til å endre sin økonomiske modell, basert på å låne inn internasjonalt til lave renter internasjonalt og å låne ut nasjonalt i rubler med høyere renter. Den nasjonale sparingen i rubler dekker heller ikke den russiske økonomiens behov og inflasjonen oppmuntrer heller ikke til økt sparing. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0