Ole Møystad

Bilder fra sårkanten

Nyhetsdekningen utfolder seg alltid mot en arkitektonisk bakgrunn. Urban krigføring, slik den utviklet seg i Beirut og slik vi nå ser i Bagdad, Mosul, Mogadishu osv., øker endringshastigheten i den arkitektoniske omverdenen til et nivå hvor den produserer lommer av kulturelt vakuum. Og hva slags tilværelse er mulig i landområdet etter invasjoner, bombardementer og systematisk ødeleggelse av landbruksstrukturer i Sør-Libanon? Kunstnerne Yacoub/Lasserres arkitektoniske og urbane billeddannelser søker å befri territoriene for historisk smerte, tap, skyld og erindring, og å åpne dem for en ny dialog med det betraktende subjektet.

november 2005