Susanne Jaschko

Det nye offentlige rommet

De vaklende bildene av Saddam Husseins henrettelse ble tatt med en mobiltelefon. Det tradisjonelle skillet mellom det offentlige og det private ut til å være utdatert. I dag privatiseres dessuten jernbanestasjoner og offentlige plasser–tilsynelatende offentlige steder blir kontrollerte kjøpesentre og «gated communities». I privatiserte rom bestemmer innehaveren over tilgjengeligheten og kan utelukke befolkningsgrupper–som uteliggere. Byen er samtidig et tett rom av data, der det foregår en kontinuerlig utveksling av data gjennom radiobølger, blåtann eller andre trådløse teknologier.

mars 2007