Global selskapsskatt

Skatteunndragelse er et stort problem for landene i sør, som plyndres for naturressurser, men holdes utenfor de internasjonale diskusjonene om selskapsskatt.