Armand Mattelart

Bevaring av offentlige fellesgoder

I oktober skal UNESCOs medlemsland behandle utkastet til en konvensjon for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk. Flertallet, inkludert EU, har gått inn for en folkerettlig stadfesting av at kulturelle goder og tjenester skal beskyttes spesielt, fordi de er «bærere av identitet, verdier og mening». Instanser som spiller en avgjørende for det kulturelle mangfoldets skjebne er fremfor alt WTO, og spesielt GATS-avtalen der liberalisering av audiovisuelle og kulturelle tjenester står for tur. Det fremmes også et krav om «kommunikasjonsrettigheter»

oktober 2005

Informations- eller videnssamfund?

Første del af «Verdenstopmødet om informationssamfundet» finder sted i Geneve mellem den 10-12. december under protektion af FN’s specialorganisation, den Internationale Telekommunikation Union (ITU). Tre forberedende konferencer har været afholdt, hvor aktører fra den private sektor såvel som civilsamfundet har været indbudt til aktiv deltagelse. Det handler om at «nå til en fælles og harmonisk forståelse af informationssamfundet» som bekræftes ved en «Erklæring» og udarbejdelse af en «handlingsplan for velovervejet udvikling».

desember 2003

Retten til informasjon

Verdenstoppmøte. Begrepet «informasjonssamfunnet» er blitt dagligdags uten at man har fått anledning til en virkelig debatt omkring det. Kontroversene på området er likevel store, spesielt i forbindelse med «den digitale kløften». FNs generalforsamling har innkalt til et verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet i Genève i desember.

november 2003