FN

Det er fortsatt liv i FN

I september arrangerer FN et toppmøte om sin egen framtid. I en tid med lammende kriger i Ukraina og Gaza mener generalsekretær António Guterres at verdens nasjoner må styrke det internasjonale samarbeidet for å forhindre full kollaps for organisasjonen.

juni 2024

Er FN utdatert?

I krigen i Ukraina bidrar FN med hjelp til flyktninger, mat og medisin, alt bortsett fra organisasjonens hovedoppgave: fred og sikkerhet. Det tok hele 54 dager før FNs generalsekretær António Guterres innledet et diplomatisk initiativ.

Trenger barn rettigheter?

Underernæring, tvangsarbeid, manglende skolegang, vold. Millioner av barn verden over vokser opp med brutale livsvilkår. Det er bare tjue år siden FNs konvensjon om barns rettigheter ble ratifisert av alle land, med unntak av USA og Somalia. Har noe endret seg på i løpet av disse årene?

oktober 2009

En stille revolt i Unescos midte

Organisasjonen som skal sikre menneskehetens felles kulturarv, må også selv sikre sin egen bevaring. Denne måneden skal en ny generaldirektør velges. Et valg som kan vise seg å være avgjørende for organisasjonen som i ti år har blitt styrt av en korrupt «klikk» som har utvist den ytterste forakt for organisasjonen formål og idealer.

september 2009

Et byråkratisk maskineri

Ifølge organisasjonens kritikere har organisasjonen med årene blitt lite annet enn et byråkratisk maskineri som kverner ut tekster og rapporter dagen lang, i en evig søken etter konsensus. Men UNESCO er fortsatt høyt respektert av mange.

oktober 2005

Bevaring av offentlige fellesgoder

I oktober skal UNESCOs medlemsland behandle utkastet til en konvensjon for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk. Flertallet, inkludert EU, har gått inn for en folkerettlig stadfesting av at kulturelle goder og tjenester skal beskyttes spesielt, fordi de er «bærere av identitet, verdier og mening». Instanser som spiller en avgjørende for det kulturelle mangfoldets skjebne er fremfor alt WTO, og spesielt GATS-avtalen der liberalisering av audiovisuelle og kulturelle tjenester står for tur. Det fremmes også et krav om «kommunikasjonsrettigheter»

oktober 2005

FN – umulig å reformere?

Hvordan skape en verdensorganisasjon som virkelig har som oppgave å forsvare folkenes fellesgoder (vann, energi, kunnskap, medisiner, osv.), og som fremfor alt er i stand til å begrense stormaktenes innflytelse? Alternative løsninger blir i disse dager debattert over hele verden. Men de foreslåtte tiltakene hemmes av to faktorer

Politisk nyttig FN-skandale

FN er blitt kraftig anklaget for å ha latt Saddam Hussein berike seg på olje for mat-programmet i Irak. Sannheten er at kontrollen fra FNs side var upåklagelig, mens medlemslandene i Sikkerhetsrådet forsømte sitt ansvar.

februar 2005