/

Folkemord, forbrytelser og andre «massemord»

Folkemord blir ofte presentert som noe spesifikt for det 20. århundret, men det meste tyder på at omfattende massakre har funnet sted i hele menneskehetens historie. Mye av denne historien har blitt skjult som følge av den politiske og ideologiske bruken av betegnelsen «folkemord». Hva vet vi om folkemordenes historie? Og hvorfor er det bare et fåtall av dem det blir forsket på?

/

Hvordan fortelles Europas historie?

Ifølge EUs fremtidige grunnlov skal Europas folk forme sin felles skjebne. Kan de enkelte land da fortsette å beholde en nasjonalistisk oppfatning av fortiden? Hvordan fortelles historien om Europa ved minnesmerker som blir besøkt av millioner av mennesker? Christian De Brie har reist rundt for å se etter, og fant først og fremst de nasjonale seierherrenes historie.