Didier Ortolland

Dyphavets geopolitikk

Flere land ønsker å starte gruvedrift i internasjonalt farvann. Men ambisjonene stanger ikke bare mot de store potensielle miljøskadene og de praktiske problemene med å utvinne metaller på flere tusen meters dyp. På spill står også folkeretten og utviklingslandenes rettigheter.

desember 2023

Førti år med havdeling

70 prosent av planeten er dekket av sammenhengende hav, som i uminnelige tider har vært åsted for både handel og konflikt. Nesten like lenge har de vært mer eller mindre lovløse områder. Inntil for førti år siden.

desember 2022