Folkeretten

Den sterkestes folkerett

Dagens folkerett har røtter i de europeiske kolonimaktenes selvlegitimering. Til tross for et enormt institusjonelt apparat er folkeretten fortsatt en unnskyldning og en utopi i stormaktenes tjeneste.

februar 2024

Hvordan folkeretten blir til

Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina har vist uretten i dagens geopolitiske styrkeforhold. Samtidig benekter ingen land behovet for regler for staters atferd. Men hvordan folkeretten, de internasjonale lovene og reglene skal tolkes, er et permanent stridsspørsmål der de mektigste ofte vinner fram.

Førti år med havdeling

70 prosent av planeten er dekket av sammenhengende hav, som i uminnelige tider har vært åsted for både handel og konflikt. Nesten like lenge har de vært mer eller mindre lovløse områder. Inntil for førti år siden.

desember 2022